น้ำที่ดีที่สุดในโลก คือน้ำหยดแรกที่กลั่นตัวออกจากมวลอากาศ

ATMOSPHERIC WATER

น้ำดื่มบริสุทธิ์ เกิดจากวิทยาศาสตร์แนวคิดใหม่

เพื่อให้ได้น้ำ ที่ไม่ต้องสัมผัสกับพื้นดิน

มีความสดใหม่ ใส รสละมุน

และปลอดจากการผ่านสารเคมีทั้งปวง

SKY WATER

น้ำที่อยู่บนฟ้า มาจากไหน

องค์การนาซ่าได้ค้นพบว่า ในชั้นบรรยากาศโลกและรอบๆตัวเรา  มีไอน้ำบริสุทธิ์ล่องลอยอยู่อย่างมหาศาลและรอการรวมตัวกันเป็นก้อนเมฆ เพื่อที่จะตกลงมาเป็นน้ำฝน

น้ำในอากาศ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเกิดน้ำในธรรมชาติ โดยน้ำจากมหาสมุทร แม่น้ำ ลำคลอง ระเหยเป็นไอน้ำขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศตลอดเวลา โดยทิ้งความสกปรกไว้ข้างล่าง ล่องลอยกระทบกับความเย็นและกลั่นตัวตกลงมาเป็นฝน โดยมีดวงอาทิตย์เป็นตัวพลังงานหลัก

 

กระบวนการนี้เป็นการทำให้น้ำกลับมาความสะอาดได้อีกครั้ง หมุนเวียนไปอย่างตลอดเวลาไม่จบสิ้น

 

                   

SKY WATER

น้ำที่อยู่บนฟ้า มาจากไหน

องค์การนาซ่าได้ค้นพบว่า ในชั้นบรรยากาศโลกและรอบๆตัวเรา  มีไอน้ำบริสุทธิ์ล่องลอยอยู่อย่างมหาศาลและรอการรวมตัวกันเป็นก้อนเมฆ เพื่อที่จะตกลงมาเป็นน้ำฝน

น้ำในอากาศ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเกิดน้ำในธรรมชาติ โดยน้ำจากมหาสมุทร แม่น้ำ ลำคลอง ระเหยเป็นไอน้ำขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศตลอดเวลา โดยทิ้งความสกปรกไว้ข้างล่าง ล่องลอยกระทบกับความเย็นและกลั่นตัวตกลงมาเป็นฝน โดยมีดวงอาทิตย์เป็นตัวพลังงานหลัก

 

กระบวนการนี้เป็นการทำให้น้ำกลับมาความสะอาดได้อีกครั้ง หมุนเวียนไปอย่างตลอดเวลาไม่จบสิ้น

 

                   

Marble Surface

SKY WATER

น้ำที่อยู่บนฟ้า มาจากไหน

น้ำที่อยู่บนฟ้า มาจากไหน

SKY WATER

SKY WATER

SKY WATER

น้ำที่อยู่บนฟ้า มาจากไหน

น้ำที่อยู่บนฟ้า มาจากไหน

SKY WATER

SKY WATER

น้ำที่อยู่บนฟ้า มาจากไหน

น้ำที่อยู่บนฟ้า มาจากไหน

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me.

Samantha
May
  • Facebook
  • Twitter

Marketing Executive

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

SKY WATER

น้ำที่อยู่บนฟ้า มาจากไหน

น้ำที่อยู่บนฟ้า มาจากไหน

SKY WATER

น้ำที่อยู่บนฟ้า มาจากไหน

น้ำที่อยู่บนฟ้า มาจากไหน

น้ำที่อยู่บนฟ้า มาจากไหน

น้ำที่อยู่บนฟ้า มาจากไหน

SKY WATER

SKY WATER

น้ำที่อยู่บนฟ้า มาจากไหน

SKY WATER

น้ำที่อยู่บนฟ้า มาจากไหน

เข้าร่วมการเปลี่ยนแปลงกับเรา  

เพราะการร่วมมือร่วมใจกันเป็นหัวใจสำคัญในการไปให้ถึงจุดมุ่งหมายของบริษัท EcoloTech จึงมีนโยบายเปิดกว้างรับฟังข้อเสนอของทุกกลุ่ม ที่มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม สามารถส่งความคิดเห็นและนำเสนอโครงการมาได้ที่  

E-mail: bobbyralphe@yahoo.co.uk  

โทร 087 536 4146

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon

ECOLOTECH

The Earth-Saving Technology Company

MENU