News 

update

We are on the move.

 สิงหาคม 2019 

CEO EcoloTech  ได้รับเชิญให้แสดงวิสัยทัศน์ขององค์กรและแบ่งปันความรู้ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วยรูปแบบธุรกิจที่ใช้ทั้งนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปะ รวมกันเพื่อให้ได้ผลลัพท์เป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่ายและธุรกิจสามารถเติบโตได้ ให้แก่กลุ่มผู้บริหารระดับสูง บริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) จำกัด

 มิถุนายน 2019 

เครื่องผลิตน้ำจากโมเลกุลอากาศ Air Molecular Water Generator รุ่นแรกในการร่วมมือพัฒนาระหว่าง EcoloTech และประเทศเกาหลีใต้ประสบความสำเร็จ พร้อมเข้าสู่กระบวนการทดลองในประเทศไทยและผลิตเพื่อจำหน่ายไปยังตลาดโลก   

Ecolotech  เซ็นสัญญาพัฒนา AMWG Mini Prototype ขั้นที่ 2

 30 November 2018

ภาคภูมิ มะหะสิทธิ์ CEO ECOLOTECH และบริษัท Air Water Korea ลงสัญญาเป็นพันธมิตรกันโดย บริษํท Air Water Korea ทำหน้าที่รับผิดชอบการพัฒนาเครื่อง Air Molecular Water Generator Mini Type ขั้นสุดท้ายก่อนเข้ากระบวนการอุตสาหกรรม โดย Air Water Korea จะเป็นผู้ผลิตสินค้าของ ECOLOTECH ตามมาตรฐานของประเทศเกาหลีเพื่อเข้าสู่ตลาดโลก

ECOLOTECH  เข้าเยี่ยมโรงงานผู้ผลิตสินค้าในประเทศเกาหลี เพื่อผลิต AMWG Mini Prototype 

 29 November 2018

ภาคภูมิ มะหะสิทธิ์ CEO ECOLOTECH และบริษัท Air Water Korea เดินทางร่วมกันเยี่ยมชมโรงงานที่จะมาเป็น Supply Chain ในการผลิตเครื่องผลิตน้ำจากโมเลกุลอากาศรุ่นใหม่

ECOLOTECH ให้ความรู้องค์กรสาธารณชนเรื่องธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

October 2018

ภาคภูมิ มะหะสิทธิ์ CEO EcoloTech ได้รับเชิญจากสถาบัน Yunus Center องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในด้านความยั่งยืน ให้เป็นผู้ให้ความรู้กับองค์กรมหาชนต่างๆในหัวข้อการทำธุรกิจเพื่อความยั่งยืนและการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

Air Molecular Water Generator O3 : Made in France

June 2018

โครงการเครื่องผลิตน้ำจากโมเลกุลอากาศที่เป็นโครงการร่วมมือระหว่าง EcoloTech และ WORLD WATER SOLUTION ประเทศฝรั่งเศสที่ได้ใช้ทีมวิศวกรชั้นสูงในการสร้างเครื่องผลิตน้ำรุ่นใหม่ได้ประสบความสำเร็จในการสร้างสินค้าต้นแบบเพื่อออกสู่ตลาดโลกในขั้นต่อไป

Sustainability Forum

May 2018

โครงการงานสัมมนาเพื่อให้ความรู้ในด้านความยั่งยืนจัดโดย หอการค้าฝรั่งเศส เยอรมัน และเนเธอร์แลนด์ EcoloTech ได้รับเชิญเพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ของบริษัท และการดำเนินงานแก่บรรดานักธุรกิจไทยและต่างชาติ ในหัวข้อธุรกิจเทคโนโลยีสร้างผลกระทบแก่สิ่งแวดล้อมในวงกว้างโดยที่ยังสามารถสร้างตลาดการบริโภคใหม่ที่มีความยั่งยืนกว่า

Collaboration with South Korea

March 2018

 

EcoloTech และ Air Water Korea ได้ลงนามเป็นหุ้นส่วนวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องผลิตน้ำจากโมเลกุลอากาศรุ่นใหม่ โดยงานนี้ได้มีสักขีพยานมากมายจากรัฐบาลเกาหลีใต้ ศูนย์นวัตกรรมเมืองกวางจู และกรมส่งเสริมการส่งออก KOTAR 

พบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

 16 September 2017

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เข้าเยี่ยมชมบูธของ EcoloTech และรับฟังคำชี้แจงของโครงการเครื่องผลิตน้ำจากโมเลกุลอากาศ ในงาน Social Enterprise จัดโดยกระทรวงพาณิชย์

เข้าร่วมการเปลี่ยนแปลงกับเรา  

เพราะการร่วมมือร่วมใจกันเป็นหัวใจสำคัญในการไปให้ถึงจุดมุ่งหมายของบริษัท EcoloTech จึงมีนโยบายเปิดกว้างรับฟังข้อเสนอของทุกกลุ่ม ที่มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม สามารถส่งความคิดเห็นและนำเสนอโครงการมาได้ที่  

E-mail: bobbyralphe@yahoo.co.uk  

โทร 087 536 4146

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon

ECOLOTECH

The Earth-Saving Technology Company

MENU