“คุณอยากมีชีวิตอยู่ในโลกแบบไหนในอนาคต คุณต้องลงมือสร้างมันเดี๋ยวนี้"

                               

                                                 งานปาฐกถานักศึกษาใหม่

                              มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

                                                       23 มิถุนายน 2559

เราเริ่มต้นจากการเปิดดูถุงขยะเพื่อเข้าใจปัญหา

แนวคิดของ ECOLOTECH  เกิดขึ้นจากความต้องการเข้าใจปัญหาของจำนวนขยะมากมายที่ประเทศไทยผลิตขึ้นต่อปี  โดยในคืนวันหนึ่ง คุณภาคภูมิ มะหะสิทธิ์ ผู้ก่อตั้ง ECOLOTECH ที่เพิ่งกลับมาจากการใช้ชีวิตกว่า 20 ปีในกรุงปารีส  ประเทศฝรั่งเศส ได้ลงมือค้นหาคำตอบด้วยตัวเองจากการลงมือเปิดถุงขยะกองหนึ่งบนถนนสีลม  เพื่อพยายามเข้าใจรูปแบบการใช้ชีวิตของคนไทยและหาแนวทางช่วยลดขยะที่สร้างภาระในการจัดการ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในเชิงนวัตกรรมและการสร้างโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจ  บริษัท ECOLOTECH จำกัด ( มาจาก Ecology + Technology ) จึงกำเนิดขึ้นในปี 2556

ปัญหาของน้ำสร้างกองขยะ

ข้อสังเกตุเรื่องหนึ่งของจำนวนขยะที่ถูกนำมาคัดแยกเพื่อเข้าใจวิถีชีวิตของคนไทยคือ  จำนวนขวดน้ำพลาสติกที่มากมายผิดปกติ มากกว่าประเทศอื่นๆในโลก จากการวิจัยพบว่า ประเทศไทยไม่มี free public water station ที่มีคุณภาพ ผู้บริโภคชาวไทยจึงหันไปพึ่พาน้ำจากขวดพลาสติกมากขึ้นเรื่อยๆ จนสร้างขยะจากขวดน้ำพลาสติกปีละกว่า 50,000 ล้านขวด อีกทั้งแหล่งน้ำดื่มในธรรมชาติมีร่องรอยการเจือปนของสารพิษจากเกษตรเคมีในปริมาณที่สูง ทำให้คนไทยไม่นิยมดื่มน้ำที่มีกลิ่นแรง ทำให้เกิดธุรกิจน้ำดื่มบรรจุขวดที่เฟื่องฟูมาก

Pollution-environment-by-Saravanan-Dhand

ECOLOTECH .เชื่อว่าการจัดการทรัพยากรธรรมชาติต้องใช้ควบคู่ไปกับเทคโนโลยี เราออกแบบนวัตกรรมใหม่ๆทั้งด้านเทคโนโลยีแนวคิด กระบวนการจัดการ รื้อระบบปฏิบัติเดิมๆที่ไม่มีประสิทธิภาพและเป็นปัญหาเรื้อรังที่แก้ไม่ได้มานานปีออก ทดแทนด้วยเทคโนโลยีที่ให้ผลผลิตที่ดีกว่าโดยไม่ต้องเบียดบังเอามาจากธรรมชาติ

Our Story

เราเริ่มต้นจากการหาแหล่งน้ำที่ดีกว่าที่มีอยู่

การเริ่มต้นธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม และสังคม

น้ำจากอากาศ  ทางเลือกใหม่ที่เป็นคำตอบ

ในช่วงปี คศ. 1970 นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่า  ในชั้นบรรยากาศของโลกมีน้ำบริสุทธิ์ล่องลอยอยู่เป็น ล้านล้านล้านแกลลอน แต่ยังไม่มีใครยอมลงทุนคิดค้นเทคโนโลยีที่สามารถดึงน้ำจากชั้นบรรยากาศลงมาใช้ได้ เนื่องจากในสมัยนั้น ยังไม่มีภาวะการขาดแคลนน้ำที่ชัดเจนและแหล่งน้ำธรรมชาติก็ยังคงมีสภาพที่ดีอยู่ ปัญหาการขาดแคลนน้ำเป็นปัญหาสำหรับประเทศยากจนเท่านั้น

จวบจนมาในช่วงปี คศ 1990 ในช่วงระหว่างสงครามอิรัก การเดินทัพหลายวันในทะเลทรายมีต้นทุนที่สูง  เนื่องจากต้องบรรทุกน้ำดื่มเข้าไปในพื้นที่ที่ขาดแคลนแหล่งน้ำ กองทัพสหรัฐอเมริกาจึงเริ่มหาทางคิดค้นระบบน้ำดื่มสะอาดที่มีต้นทุนต่ำและสามารถหาได้ง่ายจากทุกพื้นที่ จึงเริ่มคิดค้นวิจัยการผลิตน้ำจากอากาศ และนำเข้าเป็นโครงการพัฒนายุโธปกรณ์ของกองทัพ

การพัฒนาความสามารถของการผลิตน้ำดื่มจากอากาศยังคงได้รับการพัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆจนกลายเป็นสินค้าบริโภคของครัวเรือนในช่วงปี คศ 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECOLOTECH  เริ่มต้นจากการเป็นผู้นำเข้าเครื่องผลิตน้ำจากอากาศจากประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศออสเตรียมาจัดจำหน่าย ขณะเดียวกันก็ได้เดินหน้ากระตุ้นให้ผู้บริโภคให้หันมาสนใจต้นทุนด้านน้ำดื่มที่เกี่ยวเนื่องกับค่าครองชีพและต้นทุนทางสิ่งแวดล้อม และเป็นบุคคลแรกๆของประเทศไทยที่ออกมาเตือนว่าขยะขวดพลาสติกจำนวนมากที่ภาครัฐจัดการไม่ได้กำลังสร้างปัญหาให้กับท้องทะเลทั่วโลก

 

ECOLOTECH   เป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่เชื่อว่าประเทศไทยกำลังมีปัญหาเรื่องน้ำ และน้ำจากอากาศจะสามารถแก้ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมและสังคมได้ โดยจากประสพการณ์การดำเนินงานพบว่าผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเมืองไม่ทราบว่าจากภาวะโลกร้อนจะทำให้เราสูญเสียแหล่งน้ำจืดมากขึ้นเรื่อยๆ แหล่งน้ำที่เคยเป็นน้ำจากธรรมชาติสำหรับไว้อุปโภค บริโภค เริ่มมีร่องรอยของสารเคมีที่ใช้ในการเกษตรเป็นจำนวนมาก และน้ำดื่มในขวดพลาสติกก็มาจากแหล่งน้ำเหล่านั้น ผ่านกระบวนการเคมี และการขนส่งสินค้า ทำให้น้ำขวดพลาสติกกลายเป็นสิ่งที่สร้างมลภาวะมากที่สุดให้กับโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECOLOTECH  มองว่าการที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงผู้บริโภคที่เคยชินกับความสะดวกสบายให้เปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย จึงต้องคิดค้นหาวิธีการใหม่ที่ผู้บริโภคยอมรับได้และยินดีที่จะเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องเสียสละด้านความสะดวกสบาย จึงเป็นเป้าหมายหลักให้ ECOLOTECH ลงมือพัฒนาสินค้าด้วยตัวเอง ทำให้เกิดสินค้าแนวคิดใหม่ๆตามมาอย่างมากมายโดยมีเป้าหมายที่จะดึงดูดผู้บริโภคให้มายืนบนฝั่งเดียวกันกับบริษัทและเริ่มการบริโภคอย่างรับผิดชอบ 

 

จวบจนปี 2559 ECOLOTECH ได้เปลี่ยนจากบริษัทจำหน่ายเครื่องผลิตน้ำดื่มจากอากาศมาเป็นบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีเป็นของตัวเอง โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้พัฒนาเทคโนโลยีเครื่องผลิตน้ำจากอากาศรุ่นใหม่ในราคาที่คนไทยเข้าถึงได้ง่ายและสามารถเป็นสินค้าส่งออกไปยังต่างประเทศได้เพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศไทย

 

แนวทางการพัฒนาสินค้ารุ่นใหม่ของเราเริ่มจากการวิจัยโดยยึดหลักการช่วยสร้างการบริโภคที่ยั่งยืน

โดยที่สินค้าของบริษัทจะต้องเดินตามปรัชญาธุรกิจหลัก 3 ประการเพื่อผู้บริโภคคือ

 

1/ สินค้าต้องสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คนให้ดีขึ้น

2/ สินค้าต้องสามารถพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น

3/ สินค้าต้องสามารถลดต้นทุนค่าครองชีพให้ถูกลง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acknowledgement

ECOLOTECH ดำเนินธุรกิจผลิตโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้สังคมและสิ่งแวดล้อม เรานำรายได้ส่วนหนึ่งมาสร้างโครงการที่เกิดประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์และพัฒนาการเติบโตที่ยั่งยืน ขณะเดียวกันเรายังพัฒนานวัตกรรมที่สามารถแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเรื่องอื่นๆ  เน้นการพัฒนาคุณภาพแรงงานให้เป็นผู้เชี่ยวชาญการแก้ปัญหาให้สังคม

 

แนวคิดของเราได้รับการยอมรับจากหน่วยงานในต่างประเทศ  และได้ถูกนำไปพัฒนาต่อยอดในโครงการต่างๆเพื่อบริหารการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้ดีขึ้น แนวคิดการแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมของเราได้รับการติดต่อให้เข้าเป็นสมาชิกของ IFG Green ICT Standard Member of  UNFCCC CDM, ว่าให้เป็น “ Registered Solution Provider by IFG Green ICT Standard www.ifgict.org และผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการตีพิมพ์ลงคู่มือแนะนำการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีค่าเพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับธุรกิจโรงแรม จัดทำโดยองค์กร Green Key Switzerland ผู้ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมในธุรกิจโรงแรม

 

IMG_1532.jpg
nature-1538385838447-3415_edited.jpg

เมื่อสินค้าที่มีอยู่ไม่ตอบโจทย์จุดมุ่งหมายของบริษัท

จึงต้องลงมือสร้างเอง

31891038_10156414024948966_5805500482185

เครื่องผลิตน้ำจากอากาศเครื่องต้นแบบเครื่องแรกของ ECOLOTECH ที่ผ่านกระบวนการคิดและออกแบบมาอย่างคำนึงถึงผู้ใช้งาน ต้นทุน การใช้พลังงาน และควาามทนทานสำหรับใช้ในสถานที่ต่างๆ

Kuoni Water Manual for Thai hotels 1.jpg
Kuoni Water Manual for Thai hotels 1.jpg