“คุณอยากมีชีวิตอยู่ในโลกแบบไหนในอนาคต คุณต้องลงมือสร้างมันเดี๋ยวนี้"

                               

                                                 งานปาฐกถานักศึกษาใหม่

                              มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

                                                       23 มิถุนายน 2559

วิถีขององค์กร

ที่ EcoloTech เราขับคลื่อนองค์กรของเราด้วยความตระหนักในคุณค่าของธรรมชาติรอบตัว ผ่านความรักและปรารถนาดีต่อทุกสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลกใบเดียวกัน

ชื่อของ EcoloTech มาจากคำสองคำคือ Ecology + Technology ซึ่งหมายถึงการสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ สื่อถึงความมุ่งมั่นตั้งใจขององค์กรในความหมายที่ชัดเจนที่จะช่วยโลก  เราอยากเห็นการนำนวัตกรรมและกระบวนการความคิดแบบใหม่ๆ ที่ท้าทายวิธีการแบบเดิมๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวมสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนได้ด้วยตัวเองอย่างสมบูรณ์ในโลกในแบบใหม่ที่เราทุกคนอยากจะใช้ชีวิตอยู่ โดยไม่เบียดเบียนกัน งานของ EcoloTech จึงเป็นการสร้างชิ้นงานนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ มาให้ผู้คนได้ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสนับสนุนการบริโภคแบบไร้ของเสียเหลือทิ้ง ( No waste consumption ) 

 

ที่ EcoloTech เราเริ่มต้นการทำงานจากการ“มองหา” ปัญหาวิเคราะห์วิกฤตและศึกษาปัจจัยแวดล้อมที่ต้องควบคุม แล้วจึงสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อใช้แก้ไขปัญหานั้นโดยมีเงื่อนไขว่า สิ่งที่สร้างขึ้นจะต้องถูกนำมาใช้แก้ปัญหาที่มีได้อย่างเป็นจริงและในขณะเดียวกันก็ต้องสามารถสร้างผลกำไรให้แก่ผู้ลงทุนได้ 

ภาพปลาวาฬที่เสียชีวิตเนื่องจากการกลืนกินขยะพลาสติกเข้าไปในท้องเป็นจำนวนมาก

ทุกๆปี สัตว์ทะเลและนกที่อาศัยอยู่ริมฝั่งกว่า 2 ล้านตัวต้องเสียชีวิตลงเพราะไม่สามารถแยกได้ว่าอาหารและขยะพลาสติกแตกต่างกันอย่างไร การบริโภคที่ไม่มีขีดจำกัดได้เพิ่มปริมาณขยะขึ้นอีกอย่างมากมาย ขณะเดียวกันการจัดการขยะกลับไม่ถูกพัฒนามาอย่างควบคู่กัน

25446314_10156034443388966_2024087990070

ปรัชญาของเรา

จากแนวความคิด สู่เวทีระดับโลก: ในฐานะองค์กรแห่งนวัตกรรมเพื่อมวลมนุษยชาติที่นำคำตอบใหม่ๆ ของการสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโลกมาใช้อย่างเปี่ยมประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน

 

หากถูกเอ่ยถึงในระดับโลก EcoloTech มิได้เป็นเพียงบริษัทเดียว ที่นำเสนอตนเองในฐานะองค์กรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม และเรามองว่า การมีแนวร่วมในธุรกิจนั้นเป็นสิ่งที่ดีและพึงจะมี อันเนื่องมาจากความตั้งใจแรกที่จะพัฒนาศักยภาพของคนด้วยการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านการศึกษาและประเมินในด้านของการขาดเทคโนโลยี พฤติกรรมของมนุษย์ กฎหมาย รัฐศาสตร์ และการออกแบบผังเมือง เพื่อทำความเข้าใจต้นตอของปัญหา และการค้นพบวิธีการที่เรียกได้ว่า ยิ่งมีความหลากหลายก็ยิ่งนับเป็นสิ่งดี ซึ่ง EcoloTech มีความมุ่งมั่นในการเป็นบริษัทแห่งแรกของประเทศไทยในเวทีสิ่งแวดล้อมโลกที่จะสรรหาคำตอบใหม่ๆ อันทรงพลังให้กับโลกมีความคุ้มค่าและมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงผู้คนจากทุกมิติของสังคม ด้วยราคาที่ผู้คนทุกระดับชั้นเข้าถึงได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนโดยไม่ทิ้งผู้ยากไร้ไว้ข้างหลังโครงการหลายๆ อย่าง จึงค่อยทะยอยเกิดขึ้นภายใต้องค์กรแห่งนี้ 

 

เราตั้งใจแก้ปัญหาให้โลกอย่างไร

เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ EcoloTech  ได้ริเริ่มพัฒนาโครงการ Start up มากมาย เพื่อแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนในหลายๆ ด้าน เพื่อจัดการกับเรื่องน้ำ ภัยแล้ง มลพิษและความยากจน ตัวอย่างโครงการของ EcoloTech อาทิ 

 

เราพัฒนา REFOREBOT กลุ่มหุ่นยนต์ปลูกป่าด้วยเทคโนโลยี AI เพื่อสร้างป่าให้กลับคืนมาอย่างรวดเร็วที่สุด 

เราาสร้าง OceanPink ระบบน้ำดื่มสาธารณะ เพื่อให้ผู้คนได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลมหาสมุทร

เราสร้าง BeesGreen ระบบเก็บขยะสมัยใหม่ เพื่อไม่ให้มีขยะหลุดรอดลงไปในธรรมชาติ

เราสร้าง ZNAIL เพื่อให้ผู้คนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย โดยไม่ต้องพึ่งพารถยนตร์เพื่อลดมลพิษในเมือง

ทุกโครงการของ EcoloTech ผ่านการศึกษา ทดสอบ และค้นคว้ามาอย่างละเอียดและพร้อมที่จะขยายตัวเพื่อแก้ปัญหาในวงกว้างได้ทันทีพร้อมกับรูปแบบทางธุรกิจที่สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนและมีผลกำไร

 

12998240_1051657388211099_39258169727056

เป้าหมายองค์กร

งานวิจัยที่อิงบริบทของสังคมไทยโดยละเอียดในเชิงลึกของ EcoloTech ชิ้นต่อๆมา เกิดขึ้นโดยผ่านกระบวนการพื้นฐานที่ละเอียด ด้วยข้อมูลที่แน่น โดยนำปัจจัยพิจารณาหลายๆ ประการเช่น ปัญหาของประชาชนต้นทุน ค่าครองชีพและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า  โดยมุ่งผลลัพธ์ไปที่ความต้องการเทคโนโลยีที่ดีกว่าเดิมที่ไม่เบียดบังธรรมชาติ มาศึกษาวิจัยอย่างถ้วนถี่ แล้วสร้างนวัตกรรมอันเป็น“คำตอบใหม่ๆ อันทรงพลังที่สามารถ สร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด สร้างผลดีให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมและดึงดูดให้ผู้บริโภคสามารถมีส่วนร่วมและนำไปใช้ได้โดยง่าย ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันให้กับทุกคน 

 

ยิ่งไปกว่านั้น  EcoloTech มีความมุ่งหวังที่จะสร้างสินค้าที่มีคุณภาพ ด้วยความทะยานอยากที่จะช่วยให้ผู้คนในประเทศอื่นๆ ทั่วโลกลดการสร้างขยะพลาสติกจากการบริโภคน้ำดื่ม มีน้ำอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพดี โดยมีต้นทุนที่ต่ำเข้าถึงได้สะดวกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สุดโดย EcoloTech ตั้งใจจะเป็นตัวแทนของประเทศไทยที่สร้าง Global brand  ให้เป็นตัวอย่าง โดยเฉพาะในด้านของการสร้างความยั่งยืนให้แก่โลกและสิ่งแวดล้อมของโลกต่อไป

 

พันธมิตรองค์กร

EcoloTech ดำเนินธุรกิจผลิตโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้สังคมและสิ่งแวดล้อม เรานำรายได้ส่วนหนึ่งมาสร้างโครงการที่เกิดประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์และพัฒนาการเติบโตที่ยั่งยืน ขณะเดียวกันเรายังพัฒนานวัตกรรมที่สามารถแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเรื่องอื่นๆ  เน้นการพัฒนาคุณภาพพนักงานให้เป็นผู้เชี่ยวชาญการแก้ปัญหาให้สังคม

 

แนวคิดของเราได้รับการยอมรับจากหน่วยงานในต่างประเทศ  และได้ถูกนำไปพัฒนาต่อยอดในโครงการต่างๆเพื่อบริหารการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้ดีขึ้น แนวคิดการแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมของเราได้รับการติดต่อให้เข้าเป็นสมาชิกของ IFG Green ICT Standard Member of  UNFCCC CDM, ว่าให้เป็น “ Registered Solution Provider by IFG Green ICT Standard www.ifgict.org และผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการตีพิมพ์ลงคู่มือแนะนำการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีค่าเพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับธุรกิจโรงแรม จัดทำโดยองค์กร Green Key Switzerland ผู้ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมในธุรกิจโรงแรม

ในปัจจุบัน เราทำงานร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ( NIA ) และบริษัท Air Water Korea ผู้พัฒนาเทคโนโลยีน้ำจากอากาศภายใต้การดูแลของรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเกาหลีใต้ เพื่อร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีอนาคตเพื่อแก้ปัญหาให้กับโลกของเรา  

Kuoni Water Manual for Thai hotels 1.jpg