ดื่มอากาศช่วยลดโลกร้อนได้อย่างไร

 

งานวิจัยจาก Reuters แสดงให้เห็นว่า เรามีการซื้อขายน้ำขวดพลาสติกบนโลกนาทีละ 1,000,000 ขวด หรือวันละ 1,300,000,000 ขวดแต่มีขวดเพียง 25% เท่านั้นที่กลับเข้าสู่กระบวนการ recycle อีก 20% ถูกนำไปเผาหรือฝังกลบ และที่เหลือหลุดหายไปในธรรมชาติโดยเฉพาะใต้ทะเล ซึ่งขวดพลาสติกจะย่อยสลายไปภายใน 700 ปี

เครื่องผลิตน้ำจากอากาศ 1 เครื่องทดแทนการผลิตขวดน้ำพลาสติกได้ถึง 109,500 ขวดต่อเครื่องตลอดอายุการใช้งาน

Welcome to the plastic planet

โลกสมัยใหม่ โลกแห่งขยะขวดและกากน้ำมัน

ตลาดน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกเป็นตลาดที่มีปริมาณการบริโภคมากถึง 50,000 ล้านขวดต่อปี โดยมีมูลค่าในตลาดในประเทศไทยโดยรวมปีละ 37,000 ล้านบาท และมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดอยู่ทุกปี

 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 

•  การผลิตน้ำขวดต้องใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมากมาย สำหรับการผลิตน้ำขวด 1 ลิตรเราต้องเสียน้ำบริสุทธิ์ไปถึง 3 ลิตรและใช้น้ำมัน ¼ ลิตร

 

•  ขวด PET เป็นขวดที่ย่อยสลายไม่ได้เองตามธรรมชาติเมื่อถูกนำไปฝังดิน  จะแตกกระจายเป็นชิ้นเล็กๆและสามารถซึมเข้าสู่กระแสน้ำใต้ดินหรือน้ำบาดาลได้ เมื่อสัตว์ต่างๆที่เป็นอาหารมนุษย์อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น ก็สามารถรับสารพิษเหล่านี้เข้าไปในร่างกายด้วย

 

•  ร้อยละ 80 ของขวดพลาสติกที่ถูกใช้ตามเกาะต่างๆจะถูกนำไปทำลายโดยการเผา ฝังดิน หรือทิ้งลงทะเล ทำให้สัตว์น้ำในบริเวณนั้นมากัดกินและรับสารพิษเข้าตัวก่อนจะถูกนำมาเป็นอาหารมนุษย์

การแยกขยะ อาจจะไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 

ระบบการจัดแยกขยะเป็นสิ่งที่ดี แต่ในปัจจุบันจะทำอย่างไรจึงจะสามารถบริโภคได้โดยไม่สร้างขยะ ซึ่งในความเป็นจริง มีผู้บริโภคจำนวนไม่มากที่ยอมแยกขยะตามประเภท อีกทั้งโครงการที่อยู่อาศัยเพียงไม่กี่โครงการที่มีถังแยกขยะอย่างเป็นรูปธรรม

 

หลายๆแนวคิดได้มีการพยายามนำขวดพลาสติกมาประดิษฐ์เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อไป แต่ก็เป็นเพียงแนวคิดเท่านั้น ไม่สามารถพัฒนาให้เติบโตขึ้นในวงกว้างได้ ซึ่งท้ายสุดการบริโภคแบบไม่มีขยะก็น่าจะเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลกว่า

ในแต่ละปี เราต้องใช้น้ำมันราวๆ 17 ล้านบาเรลเพื่อผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด เทียบเท่ากับจำนวนการใช้น้ำมันของรถจำนวน 1 ล้านคันเป็นเวลา 1 ปี

 

และยังปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ ขึ้นไปชั้นบรรยากาศโลกปีละ 2.5 ล้านตัน

 

ที่มาข้อมูล   “Why Not Bottle Water?” Retrieved April 22, 2009 from

What’s Tappenning™ Web site: http://www.tappenning.com

WATER FACTS

     เส้นทางชีวิตของน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติก

 

            แหล่งน้ำ            บำบัด             บรรจุขวด           ขนส่ง             ร้านค้า            ขนส่ง             บริโภค             ขนส่ง             กำจัดขยะ

 

ENERGY CRISIS AND

WORLD POLLUTION

 

เราสามารถแก้ 3 ปัญหาทั้ง 3 ด้านได้ในเวลาเดียวกัน

 

 

 

สถาณการณ์ปัจจุบัน

 

ในหลายประเทศที่ยากจน ประชากรไม่มีสถานะพอที่จะซื้อน้ำดื่มสะอาดมาบริโภคได้

แต่ในประเทศร่ำรวย แม้แต่ในประเทศที่น้ำประปาสามารถดื่มได้ ผู้บริโภคจำเป็นต้องจ่ายค่าน้ำดื่มบรรจุขวดแพงกว่า 100 -1000 เท่าของราคาน้ำประปา 

ราคาน้ำดื่มบรรจุขวดจะมีการขึ้นราคาเรื่อยๆเนื่องจากแหล่งน้ำบริสุทธิ์บนโลกจะมีน้อยลง รวมถึงราคาน้ำมันที่ใช้ในการกลั่นเพื่อผลิตขวดพลาสติก การขนส่ง และการบรรจุขวดจะถีบตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ

 

 

ในหลายๆพื้นที่ในโลก น้ำดื่มบรรจุขวดเป็นทางเลือกเดียวสำหรับผู้บริโภค

แต่ในทางกลับกัน  การผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดก็สร้างปัญหามลภาวะอย่างมากมาย ทั้งกระบวนการผลิต การขนส่ง และส่วนขยะที่เหลือใหญ่ก็ถูกโยนทิ้งไปในธรรมชาติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลสำรวจในปีที่ผ่านมา  กระบวนการเพื่อการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดและการขนส่งถึงผู้บริโภค ก่อให้เกิด  CO2 ไปทั่วโลกถึง 39.7 พันล้านกิโลกรัม

 

น้ำบริสุทธิ์ที่ได้จาก Air Moisture Extraction System®   ไม่มีการผลิตมลภาวะใดๆ

 

 

ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติก

 

Air Moisture Extraction System®   มีจุดกำเหนิดจากแนวคิดที่ต้องการลดการใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายต่างๆที่สิ้นเปลือง ที่จะหมดไปกับการขนส่งน้ำบรรจุขวดในระยะไกลๆและการผลิตขวดพลาสติกต่างๆ

 

สถาบัน Pacific Institute มีการวิจัยว่า การผลิตน้ำบรรจุขวด 1 ลิตร ต้องมีการใช้น้ำประปา 3ลิตร และน้ำมัน ¼ ลิตร

 

 

ผลกระทบต่อโลกจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์อันเนื่องมาจากการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด

 

การใช้พลังงานเริ่มต้นจากขั้นตอนการกรองน้ำจากโรงงาน  การกรอกน้ำใส่ขวด  ขนส่งโดยรถบรรทุก เรือ หรือทางเครื่องบินเพื่อไปถึงผู้บริโภค การแช่เย็นในร้านค้า หรือที่พักอาศัย และการนำขวดมารีไซเคิล หรือบางที่ก็ใช้วิธีโยนทิ้งไปในธรรมชาติ

 

  • ในปี 2006 มีการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดมากถึง  178,000 ล้านลิตร

  • การผลิตในแต่ละขวดก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก  0.16 กิโลกรัม

  • ในปี 2006 การผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกได้สร้างมลภาวะถึง 28.5 พันล้าน kg CO2. (178,000 ล้านลิตร x 0.16 กิโลกรัม)

 

  การวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกมีการเดินทางโดยรถขนส่งที่โดยเฉลี่ยประมาณ 1,000 กิโลเมตร

 

  • มลภาวะที่เกิดจากการขนส่งทางรถเท่ากับ 63 กรัมต่อ / ตัน / กิโลเมตร

  • มลภาวะที่เกิดจากการขนส่งน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกทางรถเท่ากับ 0.063 กก / ลิตร

  • ในปี 2006 การขนส่งน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกได้สร้างมลภาวะถึง 11.2 พันล้าน kg CO2. (178,000 ล้านลิตร x 0.63 กิโลกรัม)