top of page

AIR HYDRO WATER SYSTEM
ระบบน้ำสำหรับเกษตรสมัยใหม่โดยไม่ต้องรอฝน

เครื่องผลิตน้ำภาคเกษตรสำหรับยามอุบัติภัยแล้งที่ร้ายแรงจากธรรมชาติ

 

น้ำ  หัวใจหลักของการภาคเกษตร  เราได้เรียนรู้ถึงความเสียหายของประเทศและเศรษฐกิจยามที่เกิดภัยน้ำแล้งเมื่อฝนไม่ตกตามฤดูกาล

 

ระบบผลิตน้ำจากอากาศสามารถเป็นทางเลือกให้กับภาคเกษตรเพื่อใช้ในการบรรเทาภาวะขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งหรือในภาวะที่เกิดปัญหาการชลประทาน ระบบน้ำจากอากาศคือการมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างสม่ำเสมอและทันทีโดยไม่ต้องรอฝนตก เกษตรกรสามารถผลิตน้ำออกมาช่วยแก้ปัญหาพืชยืนต้นตายในช่วงที่รอน้ำฝน เป็นการยับยั้งความเสียหายอย่างมหาศาลของเกษตรกร

 

ระบบน้ำจากอากาศเพื่อภาคเกษตรควรใช้ให้เกิดการควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำในการเพาะปลูกที่ดีเพื่อให้การใช้น้ำมีคุณค่าและให้ผลตอบแทนสูงสุด ละยังสามารถใช้งานได้กับพลังงานทดแทนอื่นๆเพื่อให้ต้นทุนทางด้านพลังงานการผลิตน้ำลดลงให้น้อยที่สุด

 

ECOLOTECH AIR HYDRO WATER STATION ระบบเครื่องผลิตน้ำจากอากาศนอกจากจะผลิตน้ำเพื่อการใช้งานในภาคเกษตรแล้ว ยังสามารถผลิตความเย็นหรือให้ความร้อนสำหรับการปลูกพันธุ์ผักผลไม้บางชนิดที่ต้องการอากาศที่มีความพิเศษอีกด้วย

CITY FARMING
เกษตรอนาคต เกษตรในเมือง เพื่อความมั่นคงทางอาหาร

ฟิลิปส์ เปิดศูนย์วิจัยปลูกผักในร่ม ... โดยผลิตมะเขือเทศหวานกรอบกว่าเดิม โหระพาหอมอร่อยกว่าเดิม


ในปัจจุบันบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ และ ไอที ทั่วโลก มุ่งสู่เกษตรอาหาร ที่ญี่ปุ่น ทั้งฮิตาชิ โตชิบา พานาโซนิค ชาร์ป เอ็นอีซี ฟูจิตสึ ต่างมุ่งมาพัฒนาเรื่องปลูกพืช ปลูกผักในร่มเนื่องจากเกษตรในอนาคตจะย้ายจากกลางแจ้ง เข้ามาอยู่ในร่มมากขึ้น เพื่อหนีสภาพอากาศเลวร้าย และการขาดแคลนน้ำ ... สถาณการณ์ที่มนุษย์ไม่สามารถควบคุมได้และกำลังเผชิญอยู่อย่างต่อเนื่อง

 

ศูนย์วิจัยแห่งใหม่ที่ฟิลิปส์สร้างขึ้นมีชื่อว่า Growwise City Farming research center (แปลเป็นไทยประมาณว่า ศูนย์วิจัยการปลูกพืชแบบฉลาดในเมือง) ตั้งอยู่ที่เมืองไอโฮเวน (Eindhoven) เนเธอร์แลนด์  มีเป้าหมายจะพัฒนาเทคโนโลยีปลูกผักในร่มที่อร่อยกว่าเดิม ใช้ทรัพยากรคุ้มค่ากว่าเดิม สามารถปลูกที่ไหนก็ได้ ตลอดทั้งปี

 

ระบบน้ำจากอากาศจะถูกนำมาพัฒนาเพื่อรองรับการเกษตรประเภทนี้  แต่ครั้งนี้จะไม่ใช่การผลิตน้ำจากอากาศภายนอก  แต่จะเป็นการจับความชื้นที่พืชคลายออกมา

กลับมาเป็นน้ำใหม่โดยไม่ให้ความชื้นนั้นลอยหายขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศ

 

พืชผักที่กำลังทดลองอยู่ตอนนี้ก็มี พวกผักเครื่องเทศ ผักสลัด สตอเบอรี และ สมุนไพร ข้าวสาลี มันฝรั่ง เพื่อที่จะหาสูตรการปลูก พารามิเตอร์ในการดูแลรักษา พลังงานที่ใช้ และ อัตราเติบโตต่างๆ

 

นี่คือบทเริ่มต้นของการทำเกษตรในร่ม

bottom of page