top of page

แต่ละปี มีขยะพลาสติกถูกทิ้งลงในมหาสมุทรมากกว่า 275 ล้านตัน โดยมีประเทศไทยเป็นผู้ทิ้งมากที่สุดเป็นอันดับ 6 ของโลก

 

Sources :Eight Million Tons of Plastic Dumped in Ocean Every Year’ โดย Laura Parker http://news.nationalgeographic.com/news/2015/02/150212-ocean-debris-plastic-garbage-patches-science/

WATER FACTS

planet

Save Our

The Earth-Saving Technology Company

เราจะทำโลกนี้ให้ดีขึ้นได้อย่างไร

เมื่อเอ่ยถึงคำว่าความยั่งยืน สำหรับ EcoloTech เราจะนึกถึงการตั้งคำถามกับตัวเองเสมอในทุกๆเช้าว่า อะไรที่จะสามารถทำให้โลกที่เต็มไปด้วยภาวะมลพิษทางอากาศ จำนวนขยะที่มีมากมายกว่าจำนวนปลาในทะเล ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นแทบรายวัน ความอดอยากของผู้คน จำนวนอาหารที่มีจำกัด น้ำจืดที่เริ่มร่อยหรออันเป็นโลกใบเดียวกับที่ประชากรกำลังเพิ่มจำนวนขึ้น เป็น 9 พันล้านคนในอีกไม่ช้านี้ให้กลับกลายมาเป็นโลกที่ทุกคนจะรู้สึกปลอดภัย มีความหวังและมีคุณภาพชีวิตที่ดีจริงๆ

ความท้าทายของคำถามเหล่านี้นั่นเอง ที่เป็นสัญญาณบอกให้เราเข้าใจว่าการทำธุรกิจแบบเดิมๆที่ใช้เพียงการวัดผลความสำเร็จด้วยตัวเลขทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวจะไม่ใช่ทางออกสำหรับอนาคตอีกต่อไป  ผู้บริโภคต้องการสินค้าและบริการแบบใหม่ ที่ตอบสนองความต้องการที่จะมีชีวิตที่ดี มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยอยู่ในระบบการผลิตที่โปร่งใสไม่มีการเอารัดเอาเปรียบแรงงาน และในขณะเดียวกันต้องเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่สังคมโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ความยั่งยืนในมุมมองของเราคือ ความสามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องด้วยความเข้าใจความต้องการใหม่ๆ ปัญหาใหม่ๆ อันไม่รู้จบของผู้บริโภค  แล้วใช้เป้าหมายทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสร้างโลกใหม่สู่อนาคตที่มีความหวังให้แก่โลกในปัจจุบัน ขณะเดียวกันก็สามารถสร้างรายได้และเติบโตไปควบคู่กันมีผลกำไรให้นักลงทุน มีความโดดเด่นด้วยคุณค่าทางการตลาดให้ตัวเองทั้งในและนอกบริษัท

เพื่อให้ผลลัพธ์ทางธุรกิจเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของบริษัทอย่างต่อเนื่องคำถามที่เรามักจะถามตัวเองอยู่เสมอในการที่จะกระตุ้นตัวเองว่าสิ่งที่เรากำลังลงมือทำ เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วหรือยัง เช่น 

     ธุรกิจของเราจะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้จริงหรือไม่

     เราจะสร้างปัญหาใหม่หรือขยะเพิ่มขึ้นมาหรือไม่ 

     ธุรกิจของเราจะพัฒนาชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นได้หรือไม่ 

     ธุรกิจของเราจะสามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืนได้หรือไม่ 

     เราจะสร้างอนาคตที่ดีกว่าปัจจุบันได้หรือไม่

คำตอบจากการตั้งคำถามในมุมต่างๆได้กลายมาเป็นแนวทางการวางแผนทางธุรกิจของ EcoloTech ที่ผ่านกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญจากหลายศาสตร์ เช่น นักสังคมศาสตร์ วิศวกร นักออกแบบ นักสิ่งแวดล้อม และนักธุรกิจ เพื่อให้ได้ทางเลือกใหม่ๆที่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านมุมมองที่หลากหลายจนค้นพบรูปแบบธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการได้ดีที่สุดของผู้คนสมัยใหม่  สร้างผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคม สามารถนำมาใช้เป็นแนวคิดต้นแบบ และเติบโตต่อได้ในทุกพื้นที่บนโลก มีศักยภาพในการดึงดูดผู้คนจากทุกที่ให้เข้ามาร่วมมือกับเราในการช่วยกันผลักดันเพื่อให้เกิดระบบของการใช้ชีวิตแบบใหม่ที่จะสร้างโลกที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนได้อย่างแท้จริง 

เพราะความยั่งยืน คือการไม่หยุดตั้งคำถามที่เป็นปัจจุบัน

การใช้ Air Water Generator 1 เครื่อง
=
การลดขวดน้ำพลาสติก 109,800 ขวด 

สิ่งที่ผู้บริโภคมักลืมคิดไปว่าการเดินทางออกจากบ้านเพื่อไปซื้อน้ำดื่ม ต้นทุนเวลา ต้นทุนพลังงาน เช่น ค่าน้ำมันรถตลอดระยะเวลาหลายปี เป็นค่าเสียเวลาและโอกาสของชีวิตไปมากเท่าไหร่ 

สินค้าที่ทนทาน ทำงานได้นานกว่าจะใช้ทรัพยากรการผลิตและพลังงานที่น้อยลง วิศวกรของเราจึงพิถีพิถันในการสร้างสินค้าด้วยวัสดุที่ดี มีความคงทน ผ่านการทดสอบที่เข้มงวดจนมั่นใจว่าสินค้ามีคุณสมบัติที่ผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้อย่างยาวนาน

bottom of page