top of page
90097108_135363174719305_748043953178778

Clean water is basic human rights

น้ำดื่มสะอาดเป็นหนึ่งในสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์

ในหลายชุมชนที่ห่างไกลจากความเจริญ ส่วนใหญ่มักมีปัญหาน้ำดื่มและน้ำอุปโภคเป็นปัญหาต้นๆ

เนื่องจากระยะทางที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองทำให้ระบบประปาพื้นฐานไม่สามารถเข้าถึงไปให้บริการได้ ผู้คนในชุมชนเหล่านี้จึงต้องหาทางแก้ปัญหากันเองเท่าที่จะทำได้ การขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของน้ำเป็นสาเหตุให้การจัดการน้ำเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เด็กๆต้องดื่มน้ำที่ไม่มีระบบการกรองอย่างถูกหลักอนามัย โดยไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าในแหล่งน้ำของชุมชนมีสารพิษใดเจือปนอยู่บ้าง อาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจากการบริโภคน้ำที่ไม่ถูกหลักอนามัย  และไม่ได้รับการควบคุมตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างเป็นระบบ. กลายเป็นปัญหาที่ซ้ำเติมความยากจนให้กับชุมชน. 

 

 

โครงการดื่มน้ำดีมีความสุขเป็นโครงการริเริ่มโดยคุณภาคภูมิ มะหะสิทธิ์ ประธานกรรมการบริษัท EcoloTech จำกัด ผู้พัฒนาเทคโนโลยีผลิตน้ำดื่มจากอากาศ เป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่เน้นการแก้ปัญหาน้ำดื่มสะอาดให้ชุมชนในชนบท ร่วมกับ คุณเกศแก้ว ทองจรูญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อู้ฟู่ จำกัด ธุรกิจผลิตถุงผ้ากระเป๋าจากฝีมือชุมชน โดยเริ่มต้นจากการลงพื้นที่ในชุมชนในอำเภอกัลยาณิวัฒนา  จังหวัดเชียงใหม่ และได้พบปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มของโรงเรียนต่างๆ บนดอย  จึงช่วยกันคิดสร้างโครงการเพื่อระดมทุนจัดสร้างระบบน้ำดื่มที่ดีมีคุณภาพมาตรฐานให้กับเด็กๆในโรงเรียน

 

 

โครงการดื่มน้ำดีมีความสุขเป็นแนวคิดที่มากกว่าการบริจาคแบบเดิมๆ  แต่เป็นรูปแบบการส่งต่อ เพื่อให้ผู้รับได้มีบทบาทในการเป็นผู้ให้ด้วย โดยโครงการเริ่มต้นจากการระดมทุนตั้งต้น.  เพื่อสนับสนุนแก่โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย  อำเภอกัลยาณิวัฒนา  จังหวัดเชียงใหม่  

ขั้นตอนการทำงาน

77364253_10157810124528966_1843130488605
148042781_408469100452729_82646905205017
177534210_1186339205143667_4178151048844

รับฟังปัญหาจากผู้นำชุมชน  ประเมินความเร่งด่วยนในการให้ความช่วยเหลือ

EcoloTech เริ่มต้นจากการรับฟังความเดือดร้อนของชุมชนในพื้นที่  ประเมินความเร่งด่วนของสถานการณ์ และร่วมกันตัดสินความจำเป็นของโครงการ 

สำรวจแหล่งน้ำ  โครงสร้างของระบบเก็บกักน้ำ และศึกษาวิธีการใช้น้ำ

แหล่งน้ำธรรมชาติเป็นหัวใจของการออกแบบโครงการ  ในบางพื้นที่แหล่งน้ำในธรรมชาติมีจำนวนน้อย จึงต้องวางแผนออกแบบการจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ตรวจสอบคุณภาพของแหล่งน้ำด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

มีแหล่งน้ำหลายที่ในธรรมชาติที่ปนเปื้อนจากการทำไร่เกษตรที่ใช้สารเคมีเป็นจำนวนมาก การเข้าใจคุณภาพของแหล่งน้ำนั้นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่พร้อม EcoloTech นำนักวิทยาศาสตร์สุขศึกษาลงเก็บข้อมูลคุณภาพน้ำ เพื่ออกแบบระบบน้ำดื่มที่ดีที่สุด

ขั้นตอนการระดมทุน

148336485_754630052100822_46544625806429
87331981_116385283283761_486778162106911
90876763_137930791129210_525881439738763

ออกแบบสินค้าที่ดีที่สุด  ที่ผู้คนจะชื่นชอบ และร่วมทำบุญอย่างสวยงาม

วิธีคิดของ EcoloTech คือ  การทำบุญควรจะเป็นความสุขใจของผู้ให้ และเป็นความทรงจำที่งดงาม เราจึงวางแผนออกแบบสินค้าที่สวยที่สุด  ที่ผู้คนเมื่อเห็นจะอยากได้สินค้าของเรา เพราะสินค้าที่สวย  ราคาดี ผู้คนชื่นชอบจะทำให้เราสามารถมีทุนไปทำงานได้เร็วและไม่สิ้นเปลืองเวลา 

เพราะผู้คนต้องดื่มน้ำที่ไม่สะอาดทุกวันกำลังรอเราอยู่

เชิญศิลปินชื่อดัง  มาร่วมออกแบบจิตวิญญาณของสินค้า

จิตวิญญาณของสินค้าของเราจะถูกออกแบบโดยศิลปินผู้เข้าใจความลำบากของประชาชนอย่างลึกซึ้ง และสามารถสื่อมันออกมาผ่านลวดลายของสินค้า แต่มแต้มสีสันให้มีชีวิตชีวา เพื่อให้ผู้ที่ได้เป็นเจ้าของมันยังคงระลึกอยู่เสมอว่า เค้าก็เป็น hero ที่ทรงพลังคนหนึ่งของเรา

จำหน่ายสินค้าในจำนวนที่จำกัด เพื่อให้เป็นงานสะสมศิลปะ

ความตั้งใจของเราคือการหาเพื่อให้ได้เงินทุนเพียงพอไปทำงานโครงการเท่านั้น โดยไม่ได้หวังผลกำไรจากการขายสินค้า เราจึงผลิตสินค้าออกมาในจำนวนจำกัดโดยคาดหวังให้เป็นการสะสมงานศิลปะของศิลปินที่เราเชิญมาร่วมงาน ซึ่งเราต้องการสื่อให้ผ้คนทราบว่าศิลปะก็สามารถแ้ปัญหาให้สังคมได้

ขั้นตอนการก่อสร้าง

120453515_4310601562288965_2676167507790
166785172_433697271255530_12270385757585
166256444_766762957306187_63831501811879
166330636_824259101777491_15346105247794
166386091_732529480776306_11047409407150
166678601_181446953645455_47707230546007
166242028_1063032807525959_5399905394890
147758133_222671419543425_35570474694092
147917834_400803314555043_26101187043908

น้ำฝนจากฟ้า  คือน้ำดื่มที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดของโลก

จากการสำรวจทางวิทยาศาสตร์ของ EcoloTech น้ำฝนที่ตกบนดอยมีคุณภาพเป็นน้ำที่ดีที่สุด  ทั้งการปนเปื้อนน้อย  ปลอดสารพิษ และที่สำคัญคือมีปริมาณมากเพียงพอต่อการดื่มและอุปโภคในช่วงที่ขาดฝน

 

โครงการจึงตัดสินใจพัฒนาระบบรองรับน้ำฝนให้สามารถเก็บน้ำฝนได้อย่างมากที่สุด ออกแบบระบบลำเรียงน้ำโดยใช้ต้นทุนและทรัพยากรที่น้อยที่สุดแต่ให้ได้ประสิทธิภาพสูงที่สุด เราออกแบบระบบเก็บน้ำฝนให้พอเพียงกับความต้องการของเด็กตลอดช่วงปีการศึกษา 

 

ในด้านระบบความสะอาด  เราสร้างระบบกรองธรรมชาติที่ออกแบบโดยคุณโจน  จันได ที่มีต้นทุนที่ไม่แพงและใช้วัสดุธรรมชาติที่ไม่สร้างขยะ  และท้ายสุดน้ำที่กรองธรรมชาติแล้วจะถูกนำมากรองด้วยไส้กรองคุณภาพดีอีกครั้งหนึ่ง  เพื่อความมั่นใจของเราและเพื่อสุขภาพของเด็กๆ 

ระบบของเราได้ทำการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ว่ามีคุณภาพยอดเยี่ยมกว่าน้ำดื่มบรรจุขวดในเมืองที่ผู้คนซื้อดื่ม

ควบคุมดูแลคุณภาพน้ำดื่มด้วยระบบ IoT

166254468_10159209930003966_468605436533
164050269_10159209930168966_839040006544
143689152_1299347993771531_1390464992973

ติดตั้งระบบตรวจสอบน้ำในด้านต่างๆและเชื่อมต่อกับระบบ iOT เพื่อการดูแลคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่องทุกวัน

คุณภาพน้ำดื่มมีความสำคัญกับสุขภาพของเด็กๆ  เราจึงใส่ใจเรื่องนี้มากเป็นพิเศษ การปนเปื้อนในน้ำดื่มไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เราจึงคิดออกแบบระบบ smart water ที่เชื่อมต่อกับระบบ IoT อย่าง real time เพื่อเก็บข้อมูลของการใช้น้ำและการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำในภาวะต่างๆ

ระบบ iOT ที่ออกแบบโดย EcoloTech ปฏิวัติการทำงานเพื่อสังคมในรูปแบบเดิมๆ

ระบบ Smart Water ของ EcoloTech เป็นระบบที่ทำให้เราทราบถึงปริมาณน้ำดื่มที่เรามีจนกว่าจะถึงฤดูฝนถัดไป แจ้งเตือนถึงค่าความสะอาดของน้ำ  ที่ทีมงานของเราสามารถเช็คค่าได้ทุกเช้าจากทุกที่บนโลก เมื่อค่าของน้ำมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าจะมีผลกระทบกับสุขภาพของเด็กๆ  เราจะสามารถยื่นมือเข้าไปแก้ไขได้ทันเวลา

คุณภาพของน้ำดื่มสะอาดมีส่วนสำคัญในการพัฒนาการเจริญเติบโตของเด็กๆ

คุณภาพน้ำที่ปนเปื้อนไม่ว่าจะจากสนิม ปลอด สารเคมีปนเปื้อนต่างๆในน้ำล้วนส่งผลต่อการพัฒนาสมองของเด็กๆ แต่ในพื้นที่ที่ห่างไกลจากความเจริญเราจะหาน้ำดื่มคุณภาพดีได้จากที่ไหน เด็กๆจึงต้องแบ่งค่าอาหารกลางวันส่วนหนึ่งเพื่อไปเป็นค่าใช้จ่ายซื้อน้ำดื่มสะอาด ซึ่งเป็นที่มาของโครงการช่วยเหลือของเรา

DSC_2449%20(1)_edited.jpg

เรายังคงเดินหน้าดูแลน้ำดื่มสะอาดให้กับประชาชนอย่างไม่ย่อท้อ

Transparency is our key value

ความโปร่งใสในการใช้เงิน  เป็นหัวใจหลักในการทำโครงการ

การแก้ปัญหาให้กับผู้ขาดแคลน  ไม่ได้เป็นเพียงงานของคนกลุ่มเดียวหรือองค์กรเดียว องค์ความรู้ใหม่ๆอาจเกิดขึ้นได้จากมุมมองและวิธีการที่แตกต่าง ซึ่งถ้าองค์ความรู้นั้นถูกนำมาแบ่งปัน  ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับสังคมมากขึ้นไปอีกและการทำงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงก็จะสามารถขยายผลออกไปในวงกว้างได้เร็วขึ้น

 

โครงการดื่มน้ำดีมีความสุขพร้อมที่จะแบ่งปันความรู้  การทดสอบแนวทางการแก้ไขปัญหาในมุมของเรา  เพื่อให้เกิดการพัฒนาและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างสมบูรณ์ โดยเป็นแนวทางที่ถูกออกแบบให้ตรงกับยุคสมัยใหม่ที่ใช้ แนวการระดมทุนแบบใหม่ กระบวนการสร้างสินค้า  การเข้าใจถึงปัญหา การออกแบบเทคโนโลยีโดยคำนึงถึงต้นทุน การใช้เงินบริจาคอย่างโปร่งใสและมีคุณค่ามากที่สุด

ทุกอย่างอยู่ในข้อมูลการดำเนินโครงการที่เปิดให้สาธารณะชนได้เรียนรู้ร่วมกับเราตามเอกสารที่แนบมานี้ 

เพราะเรา......กำลังเดินทางไปต่อในจุดต่อไป

รอติดตามโครงการใหม่ของเรา

175717638_901625063963113_23443626090258
bottom of page