top of page
69567554_2152871451682331_50450422013446
33356756_10156462395543966_3389219986751
21056074_10155712501563966_5151874621208
16143069_10154977024363966_6563812350021
IMG_20190605_133813.jpg
21078287_10155706513768966_7457424856667

News update
We are  always on the move.

ตุลาคม 2022 

Ecolotech ได้รับเชิญจากมูลนิธิ IBHAP โดยพระมหานภัศน์ สนุติภทุโท รองเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ให้มาให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อต่อสู้กับภาวะโลกร้อนร่วมกับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย

291050474_10160319060738966_7058950231048640711_n.jpg
311614261_10160319060138966_1244426992902751627_n.jpg
312373013_802446810967720_3345361520131368386_n.jpg

พฤษภาคม 2022 

EcoloTech ได้รับเลือกจาก TCDC ให้เป็นองค์กรต้นแบบจากประเทศไทยในการไปแสดงวิสัยทัศน์และโครงการเทคโนโลยีเพื่อต่อสู้กับภาวะโลกร้อนในงาน OSAKA FEST 2022 จัดโดยรัฐบาลญี่ปุ่นร่วมกับ 5 ประเทศ

284607695_1904564996420290_4369020937226732530_n.jpg

กันยายน 2022 

คุณภาคภูมิ มะหะสิทธิ์ให้สัมภาษณ์ ONLINE แก่หนังสือพิมพ์ The Nation ถึงเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพมหานครและการแก้ไขในมุมมองนักสิ่งแวดล้อม

307735499_10160239021788966_2927930221834588723_n.jpg

ตุลาคม 2022 

Ecolotech ส่ง Znail Greentech startup ตัวใหม่ของบริษัทเข้าประกวดงาน Taiwan Fest Startup สนับสนุนโดยรัฐบาลไทเป ในหมวด Smart City

โครงการได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

300346868_10160192341943966_3103124068323409034_n.jpg

พฤศจิกายน 2022 

Ecolotech ส่ง Znail Greentech startup ตัวใหม่ของบริษัทเข้าประกวดงาน Taiwan Island  Startup for ESG เพื่อระดมทุนสำหรับการสร้างระบบขนส่งสาธารณะที่ยั่งยืน

โครงการได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างมากมาย

299984687_10160192342418966_2300179825434829483_n.jpg

ตุลาคม 2021 

CEO EcoloTech พบปะเพื่อพูดคุยกับน้อง Greta Thunberg นักประท้วงปัญหาโลกร้อนระดับโลก เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและแนวทางในการแก้ปัญหาโลกร้อนด้วยเทคโนโลยี

244984068_10159616215373966_6614244813680525158_n.jpg

ธันวาคม 2020 

EcoloTech ร่วมออกร้านในงานฉลอง Christmas ณ โรงเรียนนานๆชาติ Saint Andrew สุขุมวิทเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าและให้ความรู้น้ำดื่มที่ยั่งยืนแก่เด็กๆและครูอาจารย์ชาวต่างชาติ

236166886_365784454990436_2867015070528541897_n.jpg
236244955_4446012568784649_2076694660071756458_n.jpg
238739081_1668851813311935_2079880088584710203_n.jpg

 ตุลาคม 2020 

เครื่องผลิตน้ำดื่มจากโมเลกุลอากาศเปิดตัวสู่ลูกค้าระดับ VIP ร่วมกับร้านอาหารไทยชื่อดังระดับโลก BO.LAN เพื่อลดการใช้ขวดน้ำพลาสติกภายในร้านและให้ความรู้แก่กลุ่มลูกค้าถึงอาหารที่ยั่งยืนและน้ำดื่มที่ยั่งยืน

239093056_524601102154401_8717993560783781601_n.jpg
236442947_341613217702064_4160700442175443601_n.jpg

 กันยายน 2020 

งานออกร้านเพื่อช่วยระดมทุนให้กลุ่มศิลปินผู้ขาดรายได้จากเหตุการณ์ COVID ณ หอศิลป์กรุงเทพ

239073801_673212777414283_8808773385835528_n.jpg
239639407_3020957611473930_7646478760278364768_n.jpg
236337373_401906304687882_6215973296231195999_n.jpg
236253121_902700426989072_1080287582944584694_n.jpg

 สิงหาคม 2020 

EcoloTech  ออกให้ความรู้แก่เด็กในเรื่องน้ำดื่มและที่มาของน้ำ โดยได้เข้าไปให้ความรู้เด็กนักเรียนในโรงเรียนนานๆชาติต่างๆทั่วทั้งกรุงเทพและในจังหวัดภูเก็ต

240006829_2623792974582372_1878183110857704002_n.jpg
236224726_1216214098845348_5625001411352997904_n.jpg
240414937_398687684922742_7008326003699830636_n.jpg

 สิงหาคม 2019 

CEO EcoloTech  ได้รับเชิญให้แสดงวิสัยทัศน์ขององค์กรและแบ่งปันความรู้ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วยรูปแบบธุรกิจที่ใช้ทั้งนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปะ รวมกันเพื่อให้ได้ผลลัพท์เป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่ายและธุรกิจสามารถเติบโตได้ ให้แก่กลุ่มผู้บริหารระดับสูง บริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) จำกัด

KjAyOoCg.jpeg
nTBLip8Q.jpeg
9Nq_Lr3Q.jpeg
1559781522665.jpg
1559877278557.jpg

 มิถุนายน 2019 

เครื่องผลิตน้ำจากโมเลกุลอากาศ Air Molecular Water Generator รุ่นแรกในการร่วมมือพัฒนาระหว่าง EcoloTech และประเทศเกาหลีใต้ประสบความสำเร็จ พร้อมเข้าสู่กระบวนการทดลองในประเทศไทยและผลิตเพื่อจำหน่ายไปยังตลาดโลก   

Ecolotech  เซ็นสัญญาพัฒนา AMWG Mini Prototype ขั้นที่ 2

 30 November 2018

ภาคภูมิ มะหะสิทธิ์ CEO ECOLOTECH และบริษัท Air Water Korea ลงสัญญาเป็นพันธมิตรกันโดย บริษํท Air Water Korea ทำหน้าที่รับผิดชอบการพัฒนาเครื่อง Air Molecular Water Generator Mini Type ขั้นสุดท้ายก่อนเข้ากระบวนการอุตสาหกรรม โดย Air Water Korea จะเป็นผู้ผลิตสินค้าของ ECOLOTECH ตามมาตรฐานของประเทศเกาหลีเพื่อเข้าสู่ตลาดโลก

47379710_2201189613490966_91676915740232

ECOLOTECH  เข้าเยี่ยมโรงงานผู้ผลิตสินค้าในประเทศเกาหลี เพื่อผลิต AMWG Mini Prototype 

 29 November 2018

ภาคภูมิ มะหะสิทธิ์ CEO ECOLOTECH และบริษัท Air Water Korea เดินทางร่วมกันเยี่ยมชมโรงงานที่จะมาเป็น Supply Chain ในการผลิตเครื่องผลิตน้ำจากโมเลกุลอากาศรุ่นใหม่

47226922_10156924562898966_2075072986175

ECOLOTECH ให้ความรู้องค์กรสาธารณชนเรื่องธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

October 2018

ภาคภูมิ มะหะสิทธิ์ CEO EcoloTech ได้รับเชิญจากสถาบัน Yunus Center องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในด้านความยั่งยืน ให้เป็นผู้ให้ความรู้กับองค์กรมหาชนต่างๆในหัวข้อการทำธุรกิจเพื่อความยั่งยืนและการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

45752118_10217494170807651_8806179297636
45707290_2117346891650583_18128505740313
45488779_10156868085313966_3625297833453

Air Molecular Water Generator O3 : Made in France

June 2018

โครงการเครื่องผลิตน้ำจากโมเลกุลอากาศที่เป็นโครงการร่วมมือระหว่าง EcoloTech และ WORLD WATER SOLUTION ประเทศฝรั่งเศสที่ได้ใช้ทีมวิศวกรชั้นสูงในการสร้างเครื่องผลิตน้ำรุ่นใหม่ได้ประสบความสำเร็จในการสร้างสินค้าต้นแบบเพื่อออกสู่ตลาดโลกในขั้นต่อไป

35740995_10156524591578966_2961006971337

Sustainability Forum

May 2018

โครงการงานสัมมนาเพื่อให้ความรู้ในด้านความยั่งยืนจัดโดย หอการค้าฝรั่งเศส เยอรมัน และเนเธอร์แลนด์ EcoloTech ได้รับเชิญเพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ของบริษัท และการดำเนินงานแก่บรรดานักธุรกิจไทยและต่างชาติ ในหัวข้อธุรกิจเทคโนโลยีสร้างผลกระทบแก่สิ่งแวดล้อมในวงกว้างโดยที่ยังสามารถสร้างตลาดการบริโภคใหม่ที่มีความยั่งยืนกว่า

33656927_10156462395493966_6472473250730
32501127_10156438326863966_7925702442086
33356756_10156462395543966_3389219986751

Collaboration with South Korea

March 2018

 

EcoloTech และ Air Water Korea ได้ลงนามเป็นหุ้นส่วนวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องผลิตน้ำจากโมเลกุลอากาศรุ่นใหม่ โดยงานนี้ได้มีสักขีพยานมากมายจากรัฐบาลเกาหลีใต้ ศูนย์นวัตกรรมเมืองกวางจู และกรมส่งเสริมการส่งออก KOTAR 

29570406_10156317061793966_7384839481796
29541359_10156317061798966_8214631025347
29594744_10156317061803966_6582009114606

พบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

 16 September 2017

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เข้าเยี่ยมชมบูธของ EcoloTech และรับฟังคำชี้แจงของโครงการเครื่องผลิตน้ำจากโมเลกุลอากาศ ในงาน Social Enterprise จัดโดยกระทรวงพาณิชย์

20953185_10155706690703966_2740154936250
bottom of page