top of page
sustainable-business-model.jpg

ปัญหาของโลก คือ โอกาส

 

ปัญหาที่ชาวโลกในศตวรรษที่ 21 ต้องต่อสู้มีอยู่อย่างมากมาย และมีเพียงไม่กี่บริษัทในโลกเท่านั้นที่เข้าใจวิธีแก้ไขด้วยรูปแบบการทำธุรกิจที่สามารถสร้างการเติบโตได้

 

EcoloTech เกิดขึ้นด้วยความต้องการที่จะแก้ปัญหาให้กับโลกของเราด้วยวิถีธุรกิจ ลดการทำลายและเบียดเบียนทรัพยากรธรรมชาติ  แต่ให้ผลตอบแทนที่สูงและมีความยั่งยืน เราสร้างธุรกิจที่ทำให้ประชากรชาวโลกสามารถอยู่ดีกินดีและแบ่งปันการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้อย่างมีความสุข

 

การลงทุนในบริษัทอย่าง EcoloTech คือการสนับสนุนการสร้างโลกใหม่ที่ดีกว่า สะอาดกว่า เพื่อให้ลูกหลานของเราได้มีอนาคตในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า และเพื่อบั้นปลายชีวิตที่ไม่ต้องมีความห่วงกังวลอีกต่อไป เพราะเราจะช่วยดูแลทุกชีวิตบนโลกนี้เป็นอย่างดี

 

และลูกหลานของคุณจะขอบคุณกับการตัดสินใจลงทุนของคุณ

คุณจะได้อะไรจากการลงทุน
ในบริษัทหนึ่งเดียวของไทย
ที่มีวิสัยทัศน์ระดับโลก
 

International-Business-Branding.jpg.webp
sustainable-design-built-environment.jpg
GettyImages-1293773578_edited.jpg
ร่วมเป็นเจ้าของนวัตกรรมที่ลูกค้าคือประชากรทั้งโลก
 

การสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาให้กับคนบนโลกคือ passion ของพวกเรา

 

คำถามแรกของทุกเช้าในบริษัทคือ ปัญหาที่เราพบเจอในชีวิตประจำวัน จะสามารถแก้ไขได้ด้วยนวัตกรรมอะไร เป็นคำถามที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานของเราที่จะนำไปต่อยอดความคิดและค้นคว้าให้สามารถสร้างออกมาแก้ปัญหาได้จริง

 

EcoloTech ทำงานร่วมกับนักออกแบบและนักวิจัยเพื่อสิ่งแวดล้อมในหลายประเทศเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ  เราส่งเสริมและลงทุนให้กับการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถแก้ปัญหาให้กับโลกได้ และทำให้สิ่งประดิษฐ์เหล่านี้กลายเป็นสินค้าใช้ในชีวิตประจำวันในราคาที่ทุกคนเป็นเจ้าของได้

 

EcoloTech วางแผนที่จะใช้งบพัฒนา 10% ของกำไรบริษัทในการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก เพื่อให้เราได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทางปัญญาของนวัตกรรมสีเขียวให้ได้มากที่สุด

 

 

ร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจนวัตกรรมที่ให้ผลตอบแทนอย่างยั่งยืน

 

ที่ EcoloTech เราไม่เพียงแต่สร้างนวัตกรรมเท่านั้น เรายังสร้างธุรกิจที่ส่งเสริมนวัตกรรมของเราให้ออกสู่ท้องตลาดได้อย่างง่ายดายด้วย

 

นวัตกรรมที่แม้ดีเยี่ยมยอดแต่สามารถจะประสพความล้มเหลวได้ถ้าผู้บริโภคไม่รู้ว่าจะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรหรือไม่มีการส่งเสริมทางธุรกิจให้เกิดการใช้งานได้อย่างคุ้มค่า

 

EcoloTech สร้างนวัตกรรมและสร้างตลาดขึ้นในคราวเดียวกัน เครื่องผลิตน้ำจากอากาศของเราเป็นตัวอย่างที่จับต้องได้ เพราะเรากำลังปฏิวัติระบบน้ำดื่มของคนทั้งโลกขณะเดียวกันเราสามารถสร้างวิธีการที่สามารถให้บริการน้ำดื่มโดยไม่ต้องพึ่งพาการใช้พลาสติก ทำให้เกิดธุรกิจใหม่ๆที่สร้างความน่าสนใจให้แก่ตลาดและปฏิวัติแนวธุรกิจเดิมๆที่สร้างปัญหาอย่างมากมาย ลดต้นทุนด้วยแนวคิดใหม่ สร้างกำไรมากขึ้น และมีอนาคตที่ยั่งยืน

 

การลงทุนใน EcoloTech จึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในการสร้างรายได้ พัฒนาสังคม และสร้างนวัตกรรมที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมอันจะเป็นการปูแนวทางไปสู่โอกาสใหม่ๆในอนาคต

ร่วมลงทุนในบริษัทที่มีวิสัยทัศน์จะเป็น global brand แรกของประเทศไทย

 

การที่ธุรกิจหนึ่งจะโดดเด่นในโลกปัจจุบันนั้น จะต้องสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคจำนวนมากได้ ยิ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมีจำนวนมากกว่า 3,000 ล้านคน ธุรกิจนั้นจะเป็นธุรกิจที่สามารถเติบโตไปได้อีกยาวนาน

 

EcoloTech คือบริษัทที่ติดตามข้อมูลความต้องการในตลาดโลกอย่างตลอดเวลา และนำมาประเมิณเพื่อวางแผนธุรกิจที่สามารถตอบสนองความต้องการของลุกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างเร็ว เราทำงานต่างกับบริษัทท้องถิ่นที่มองกลุ่มลูกค้าเฉพาะที่อยู่ในประเทศเท่านั้น

 

เป้าหมายของ EcoloTech คือการสร้างสินค้านวัตกรรมที่จะตอบโจทย์ลูกค้าทั้งโลก ด้วยวิธีการที่ยังไม่มีใครคาดคิดมาก่อน ขณะเดียวกันสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในองค์กรที่คิดดี ทำดี และมีธรรมมาภิบาล 

 

โดยมีลูกค้าทั้งโลกร่วมผลักดันเรา 

 

 

1_i2rEJL29Q_ZDAoXOxLgeGg.jpeg

วิสัยทัศน์และทิศทางที่เราจะไป

 

“ เป้าหมายของบริษัท คือการตั้งโจทย์ของแต่ละปัญหาและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆที่ตอบสนองความต้องการการใช้งานของแต่ละคน และมีประสิทธิภาพดีที่สุด ”

 

 

 

3 เป้าหมายการพัฒนาหลักของบริษัท

12976-paul-skorupskas-unsplash.jpg
NAT_181113_SMART-PARK_SHAMOUN2-(Read-Only)_resources1_16a0851b94a_large.jpg
Hydropoint-Solar-Powered-Drinking-Water-3.jpg

พัฒนาธุรกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยแนวคิด Sustainable Innovation

 

คือการมองการแก้ปัญหาของปัจจุบันเพื่อพัฒนาสินค้าใหม่และเทคโนโลยี่ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการในชีวิตประจำวันได้ดีกว่า ขณะเดียวกันก็ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพดีขึ้นด้วย

 

เรามีนโยบายในการแบ่งงบประมาณ 10% เพื่อสนับสนุนแผนก Research & Development สำหรับการพัฒนาโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับเส้นใยธรรมชาติที่จะมาทดแทนการใช้เม็ดพลาสติก ( Bio degradable ) ด้วยวัตถุดิบที่สามารถหาได้ง่ายและมีต้นทุนถูก สินค้าที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้สังคม  พร้อมทั้งก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้บริโภคให้ดีขึ้น

พัฒนาสินค้าใหม่ที่ขับเคลื่อนให้เกิด Market-Creating Innovation

 

คือสร้างสินค้านวัตกรรมที่มีราคาสูง เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าระดับสูงขณะเดียวกันก็สร้างสินค้าคุณภาพสำหรับผู้บริโภครายได้ต่ำสามารถเข้าถึงได้ง่าย สามารถสร้างงานและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชากรของประเทศ ขณะที่ทำให้มีความต้องการในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่น้อยลง ตัวอย่างโครงการที่อยู่ในแผนงานของบริษัทเช่น

 

1/ พัฒนาเครื่อง AWG ระดับ luxury ที่จะทำให้ทุกคนหลงรัก

 

2/ พัฒนาเครื่อง AWG ที่ตอบโจทย์ผู้มีรายได้น้อยทั่วโลก

พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถใช้งานร่วมกับพลังงานทางเลือกได้

คือการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานในการทำงานที่น้อยที่สุด หรือใช้กับพลังงานทดแทนได้  เป้าหมายของบริษัทคือการสร้างนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ได้ในพื้นที่ทุรกันดารทั่วโลก  สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่นั้นๆโดยไม่ต้องยุ่งยากกับนวัตกรรมที่มีการทำงานซับซ้อน  บริษัทมีเป้าหมายจะผลิตเครื่อง Atmospheric Water Generator ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์และไฮโดรเจนให้ได้ภายใน 5 ปีข้างหน้า

image-from-rawpixel-id-3285590-original.jpg

วิธีการเลือกลงทุนในบริษัทของเรา

การลงทุนใน EcoloTech มีหลายวิธีและโครงการที่ให้นักลงทุนเลือกสรรได้ตามความต้องการของแต่ละคน

 

 

 

6a79e7613e9f9f168261ce71caf9e960.jpg
13051545_1051657341544437_3500922659856445015_n.jpg
impact-partnership-payment-ap-automation.jpg

ลงทุนในการสร้างนวัตกรรมต้นแบบ

 

EcoloTech อยู่ในขั้นดำเนินการออกแบบนวัตกรรมหลายๆอย่างมากมาย ซึ่งต้องอาศัยเงินทุนในการพัฒนา  สร้างเครื่องต้นแบบ และค่าใช้จ่ายในการวิจัยทดลอง

 

ผู้ลงทุนสามารถร่วมลงทุนในงานวิจัยของบริษัทได้ โดยจะได้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของสิ่งประดิษฐ์ของบริษัท และได้รับค่าตอบแทนจากกำไรการขายสิ่งประดิษฐ์ส่วนหนึ่ง และการหารายได้จากสิทธิบัตรของเรา

ลงทุนในโครงการของบริษัท

 

EcoloTech มีโครงการที่กำลังวางแผนงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนอย่างมากมาย  ซึ่งบริษัทต้องการเงินทุนที่จะสามารถผลักดันโครงการของบริษัทให้ประสพความสำเร็จ

 

ผู้ลงทุนสามารถลงทุนร่วมกับเราในโครงการต้นแบบของเราและได้รับผลตอบแทนส่วนหนึ่งจากรายได้ที่เกิดจากการทำโครงการ

ลงทุนในหุ้นของบริษัท

 

EcoloTech มีโครงการที่จะเปิดให้ผู้ที่มีความสามารถและมีแนวคิดที่ตรงกับวัฒนธรรมองค์กรของเราเข้าร่วมเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท 

 

ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัททุกไตรมาศและสามารถที่จะร่วมลงทุนในส่วนอื่นๆของบริษัทได้

 

 

1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-Copy-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2.jpg

Get Inspired

ทุกการลงทุนมีความเสี่ยง

แต่การไม่ลงทุนเพื่อสร้างนวัตกรรมที่จะมาปรับปรุงคุณภาพชีวิต  สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นความเสี่ยงที่น่ากลัวกว่า 

 

การได้เป็นผู้ลงทุนในโครงการนวัตกรรมของ EcoloTech  คุณได้มีส่วนพัฒนาโลกนี้ให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น เป็นธุรกิจที่ยั่งยืนและให้ผลประโยชน์ในระยะยาว   ขณะเดียวกันก็ยังสร้างรายได้ได้มากเหมือนธุรกิจอื่นๆที่เน้นการทำลายสิ่งแวดล้อม  

ทุกครั้งที่เครื่องผลิตน้ำดื่มจากโมเลกุลอากาศ 1 เครื่องได้เข้าไปในบ้านลูกค้าซักคน นั่นคือชัยชนะ หมายถึงคุณได้ช่วยลดการเกิดขยะขวดพลาสติกขึ้นในโลกของเรากว่า 100,000 ขวด !!!

 

การลงทุนที่มุ่งแต่ผลตอบแทนที่งดงาม คุณได้ละทิ้งโอกาสที่จะสร้างโลกที่ดีให้ลูกหลานของคุณไปอย่างหมดสิ้นแล้ว

bottom of page