top of page
Air_pollution.jpg

เราจะช่วยโลกได้อย่างไร

การลดอุณหภูมิให้โลก 2 องศา

นักวิทยาศาสตร์ต่างออกมากล่าวว่า เรามีเวลาถึงปี 2030 เท่านั้นที่จะลดความเสี่ยงต่อภาวะการเสียหายถาวรในสิ่งแวดล้อม EcoloTech ได้ลงมือริเริ่มโครงการต่างๆที่มีความเป็นไปได้ที่จะช่วยบรรเทาปัญหาเหล่านั้น โดยแยกศึกษาถึงต้นเหตุของปัญหาในแต่ละเรื่อง และพัฒนาเครื่องมือต่างๆขึ้นมาเพื่อให้เกิดการลงมือทำอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวคิดแก้ปัญหาเฉพาะเรื่องต่างๆ เช่น  

Cloud_elegant_edited_edited_edited.jpg

นวัตกรรม

ผลิตน้ำจากอากาศ

ลดปริมาณการผลิตคาร์บอน จากการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด

ในการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติก 1 ขวด เราต้องใช้น้ำมันดิบ 3 ลิตรครึ่ง ยังไม่รวมปัญหาขยะที่ตามมาอย่างมากมาย แต่การจะลดคาร์บอนให้กับโลกหมายถึงเราต้องเปลี่ยนวิถีการบริโภค แต่วิถีไหนจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าเดิม น่าสนใจกว่าเดิม และไม่ต้องลำบากในการเปลี่ยนแปลงอะไรมาก น้ำจากอากาศคือคำตอบจากอนาคต

drone_header_preview.jpg

พัฒนาระบบปลูกป่าด้วย

นวัตกรรมหุ่นยนต์ AI 

ทางรอดเดียวที่มี คือการปลูกต้นไม้

10,000 ล้านต้นภายใน 10 ปี

การเพิ่มจำนวนต้นไม่ในป่าไม่สามารถฝากความหวังไว้ที่มนุษย์ได้อีกต่อไป เพราะการสร้างป่าไม่ใช่เพียงแค่การปลูก แต่หมายถึงการวางแผน  ดูแล เฝ้าระวัง รักษา ให้ได้ทุกวันตลอดระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 5 ปี เป็นงานที่มนุษย์ไม่มีความอดทนที่จะทำได้อีกต่อไป ดังนั้นในอนาคตการปลูกป่าจะไม่ใช่งานหัตถกรรมอีกต่อไป

58c3bda1e064eb46155518f98a41ba47b856a6f5

เราแก้ไขปัญหาขยะในทะเลด้วย

ศิลปะและช่างฝีมือ

สนับสนุนผลงานกลุ่มศิลปินที่อุทิศตน

เพื่อรักษาท้องทะเล

การชักชวนผู้คนให้หันมาใช้ขวดพกติดตัวยังเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่ชัดเจนมาก การจัดงานเลี้ยงในหลายๆที่ก็ยังมีการนำเสนอน้ำดื่มบรรจุขวดเพราะเชื่อว่าดูดี การจะเปลี่ยนผู้คนให้หันมาใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมจึงต้องขอพึ่งพาจากเทคโนโลยีน้ำจากอากาศและเหล่าศิลปินชื่อดังต่างๆ เพื่อให้สร้างสรรค์ความสวยงานของการเปลี่ยนแปลงที่มีทั้งความหมายที่ดีและการร่วมมือกันดูแลท้องทะเลของเรา

Scott-ThomasCommunity-Impact-Newspaper.j

เราพัฒนานวัตกรรม

ระบบแยกและ

จัดการขยะของเมือง

สร้างระบบใหม่เพื่อจัดการขยะในเมือง

อย่างมีประสิทธิภาพกับ Urban Hero

เมื่อการแยกขยะไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของจิตสำนึกเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงความเข้าใจในความลำบากของผู้บริโภคด้วย การออกแบบกระบวนการและการรู้จักใช้เทคโนโลยีที่ดีจะนำไปสู่ความสำเร็จได้ ขณะเดียวกันก็ยังสามารถสร้างรายได้ สร้างการจ้างงาน สร้างอาชีพใหม่ และสามารถลดปัญหาขยะของเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการสร้างความร่วมมือแบบใหม่ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยได้มาก่อน

GettyImages-611238320.original.jpg.imgix

เราพัฒนารูปแบบใหม่ของ

 

ระบบเดินทางสาธารณะ 

ลดการใช้รถยนต์ในเมืองด้วยการออกแบบบริการสาธารณะที่ผู้คนยินดีจะทิ้งรถส่วนตัว

การชักชวนผู้คนให้ทิ้งรถส่วนตัวไว้ที่บ้านแล้วหันมาใช้บริการรถสาธารณะยังไม่ค่อยมีความเป็นไปได้มากมายนัก จากงานวิจัยของ EcoloTech ร่วมกับศูนย์พัฒนาเมือง  UDDC ( Urban Development Design Center )  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ข้อสรุปว่าถึงแม้ว่าจะมีรถไฟฟ้าหลายสายเพิ่มมากขึ้น ก็ยังไม่สามารถตอบโจทย์การเดินทางภายในเมืองของทุกคนได้   EcoloTech จึงคิดค้นระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะสมกับสภาพเมืองของประเทศไทย ที่จะเป็นจิ๊กซอว์เชื่อมต่อการเดินทางในเมืองอย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องพึ่งพารถยนต์ส่วนตัว

bottom of page