top of page
8E2A8426_edited.jpg

" EcoloTech เชื่อว่าการจัดการทรัพยากรธรรมชาติต้องใช้ควบคู่ไปกับเทคโนโลยี เราออกแบบนวัตกรรมใหม่ๆทั้งด้านเทคโนโลยีแนวคิด กระบวนการจัดการ รื้อระบบปฏิบัติเดิมๆที่ไม่มีประสิทธิภาพและเป็นปัญหาเรื้อรังที่แก้ไม่ได้มานานปี ทดแทนด้วยเทคโนโลยีที่ให้ผลผลิตที่ดีกว่าโดยไม่ต้องเบียดบังเอามาจากธรรมชาติ "

The Earth-Saving Technology Company

องค์กรแห่งการสร้างเทคโนโลยีเพื่อช่วยโลก

ภาพปลาวาฬที่เสียชีวิตเนื่องจากไม่สามารถย่อยขยะพลาสติกในท้องได้

ทุกๆปี สัตว์ทะเลและนกที่อาศัยอยู่ริมฝั่งกว่า 2 ล้านตัวต้องเสียชีวิตลงเพราะไม่สามารถแยกได้ว่าอาหารและขยะพลาสติกแตกต่างกันอย่างไร การบริโภคที่ไม่มีขีดจำกัดได้เพิ่มปริมาณขยะขึ้นอีกอย่างมากมาย ขณะเดียวกันการจัดการขยะกลับไม่ถูกพัฒนามาอย่างควบคู่กัน

องค์กร EcoloTech ของเราเริ่มต้นขึ้นจากการค้นพบปัญหาสิ่งแวดล้อมบางอย่างของประเทศไทยในคืนวันหนึ่งบนถนนสีลม ซึ่งเหตุการณ์นั้นได้เปลี่ยนวิธีการมองโลกของเราไปอย่างสิ้นเชิงและกลายมาเป็นเหตุผลตั้งต้นของการจัดตั้งองค์กรของเราในปี ค.ศ. 2013

ปัญหาของน้ำสร้างกองขยะ

 

จากการลงมือวิจัยขยะของเมือง ข้อสังเกตหนึ่งที่บ่งบอกถึงปัญหาใหญ่ที่ซ่อนตัวอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยคือ จำนวนขวดน้ำพลาสติกที่มากมายผิดปกติ มากกว่าประเทศอื่นๆในโลก การวิจัยในเชิงลึกได้ค้นพบว่า ประเทศไทยไม่มีระบบน้ำดื่มสาธารณะพื้นฐานที่มีคุณภาพและไม่มีการให้บริการในจุดสาธารณะต่างๆ อีกทั้งคุณภาพของน้ำประปาที่จะนำมากรองดื่มก็ไม่ได้รับความนิยมมากพอเนื่องจากคุณภาพของน้ำที่ไม่เหมาะกับการบริโภคผู้บริโภคชาวไทยจึงหันไปพึ่งพาน้ำจากขวดพลาสติกมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเชื่อว่ามีความสะอาดมากกว่า จนส่งผลให้เกิดการสร้างขยะขวดน้ำดื่มพลาสติกขึ้น ปีละกว่า 50,000 ล้านขวด ประกอบกับระบบการจัดการขยะของเมืองไร้ประสิทธิภาพ ทำให้แต่ละปีมีขยะหายไปในธรรมชาติเป็นจำนวนมาก 

 

ต้นเหตุสำคัญ  คุณภาพของแหล่งน้ำธรรมชาติมีปัญหา

น้ำประปาของประเทศไทยนั้น มาจากน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติ อาทิ แม่น้ำ คู คลอง ที่ถูกสูบเข้ามาบำบัด ผ่านท่อลำเลียงเป็นระยะทางที่ยาวไปจนถึงครัวเรือน น้ำมีคุณภาพต่างกันตามพื้นที่ ในบางจังหวัดพบว่าน้ำมีการเจือปนของสารเคมีที่เกิดขึ้นจากการเกษตร ในประเทศสหรัฐอเมริกาเอง ได้มีการทำการตรวจสอบและพบเม็ดไมโครพลาสติกเล็กๆ จำนวนมหาศาลจากการเก็บตัวอย่างน้ำฝนในหลายๆพื้นที่ เช่นเดียวกัน ในประเทศไทย เมื่อน้ำนั้นไหลผ่านเข้าสู่ระบบประปามายังบ้าน เครื่องกรองน้ำแบบครัวเรือนไม่สามารถจัดการกรองสิ่งปนเปื้อนที่ไม่พึงประสงค์ได้หมด น้ำบรรจุขวดพลาสติกที่ออกจากโรงงานใหญ่ที่มีระบบการกรองที่ทันสมัยกว่า ประกอบกับงบการตลาดที่ไม่จำกัด จึงกลายมาเป็นทางเลือกอันดับต้นๆ ทำให้น้ำดื่มแบบบรรจุขวดพลาสติกมียอดการเติบโตต่อเนื่องถึงกว่า 30% ต่อปี

 

น้ำบรรจุขวดพลาสติก หนึ่งในสาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อน

ในกระบวนการผลิตขวดน้ำพลาสติกไปจนถึงกระบวนการบรรจุน้ำดื่มลงขวดนั้น ต้องอาศัยการขนส่งจากจุดต่างๆ จนถึงมือผู้บริโภค ที่ทำให้เกิดการใช้พลังงานน้ำมันอย่างมากมายมหาศาล ในแต่ละปี เฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา ระบบจัดการน้ำดื่มใช้พลังงานเท่ากับพลังงานที่รถยนต์ 1 ล้านคันใช้ต่อปี ( ข้อมูลจาก Science.com )  

 

การเกิดขยะจากการบริโภคเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่หลายรัฐบาลทั่วโลกก็ยังหาทางแก้ไม่ได้ ผลที่ตามมาคือขวดพลาสติกจำนวนกว่าครึ่งเข้าไปอยู่ในธรรมชาติ หรือหลุดลงทะเลปะปนกับห่วงโซ่อาหารของมนุษย์และสัตว์น้ำ ก่อให้เกิดปัญหาแบบลูกโซ่อื่นๆ ตามมาอีกมากมาย

 

น้ำจากอากาศ  ทางเลือกใหม่ของ EcoloTech  ที่เราเชื่อว่าเป็นคำตอบ

ในช่วงปี คศ. 1970 นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าในชั้นบรรยากาศของโลก มีน้ำบริสุทธิ์ล่องลอยอยู่เป็น ล้านล้านล้านแกลลอน แต่เหตุผลที่ยังไม่มีใครยอมลงทุนคิดค้นเทคโนโลยีที่สามารถดึงน้ำ จากชั้นบรรยากาศลงมาใช้ได้ ก็เนื่องจากในสมัยนั้น ยังไม่มีภาวะขาดแคลนน้ำที่ชัดเจนและแหล่งน้ำธรรมชาติ ก็ยังคงมีสภาพที่ดีอยู่ ปัญหาการขาดแคลนน้ำเป็นปัญหาสำหรับประเทศยากจนเท่านั้น

EcoloTech เชื่อว่าถ้าเราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตน้ำจากอากาศให้เป็นสินค้าที่เข้าถึงในทุกบ้านได้ เราจะมีแหล่งน้ำใหม่ที่มีความปลอดภัยกว่า บริสุทธิ์กว่า และไม่มีการปนเปื้อนจากสารเคมีบนดิน ผู้คนสามารถผลิตน้ำดื่มสะอาดได้เองโดยไม่ต้องซื้อ และสามารถผลิตน้ำได้ทุกที่โดยไม่ต้องมีน้ำ เราจะสามารถลดการบริโภคขวดน้ำพลาสติกลงได้ สร้างมลภาวะน้อยลง และสร้างความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดให้กับทุกคน

 

 

พันธกิจของเรา การสร้างอนาคตโลกด้วยธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

ที่ EcoloTech เราเรียกตัวเองว่า “องค์กรแห่งนวัตกรรมเพื่อมวลมนุษยชาติ” ด้วยการใช้แนวคิดใหม่ ในการออกแบบกระบวนการการบริโภคที่ยั่งยืนผ่านการสร้างสินค้านวัตกรรม โดยคำนึงถึงการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และไม่สร้างขยะจากการบริโภค ตามหลักการบริโภคแบบไร้ของเสียเหลือทิ้งกลับสู่ธรรมชาติ  ( No Waste Consumption )

เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ EcoloTech ได้ริเริ่มพัฒนาโครงการ Start Up มากมาย เพื่อแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนในหลายๆ ด้าน อาทิ เช่น

เราพัฒนา Skygiver เครื่องผลิตน้ำจากอากาศเพื่อตอบโจทย์ความต้องการน้ำดื่มบริสุทธิ์โดยไม่ต้องมีขวด

เราพัฒนา Reforbot กลุ่มหุ่นยนต์ปลูกป่าด้วยเทคโนโลยี AI เพื่อสร้างป่าให้กลับคืนมาอย่างรวดเร็วที่สุด 

เราพัฒนา OceanPink ระบบน้ำดื่มสาธารณะ เพื่อให้ผู้คนได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลมหาสมุทร

เราพัฒนา BeesGreen ระบบเก็บขยะสมัยใหม่ เพื่อไม่ให้มีขยะหลุดรอดลงไปในธรรมชาติ

เราพัฒนา ZNAIL เพื่อให้ผู้คนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย โดยไม่ต้องพึ่งพารถยนต์เพื่อลดมลพิษในเมือง

 

พันธมิตรต่างๆ

 

ในการเดินทางต่อสู้กับปัญหาระดับโลกอย่างยาวนานนี้ EcoloTech ได้เริ่มสะสมพันธมิตรมากมายจากศาสตร์แขนงต่างๆ ทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ ที่ทำงานภายใต้อุดมการณ์เดียวกัน เช่น บริษัท Air Water Korea จากสาธารณรัฐเกาหลีใต้   บริษัท Jacob Jensen จากประเทศเดนมาร์ค บริษัท World Water Solution จากประเทศฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย และองค์กรสาธารณะอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งเราหวังว่าจะมีคนมาร่วมด้วยมากขึ้นเรื่อยๆ 

EcoloTech ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาแนวคิดใหม่ๆเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกให้ปลอดภัยขึ้น น่าอยู่ขึ้น ด้วยแนวคิดทางนวัตกรรมใหม่ๆ ที่แก้ปัญหาได้จริง ผ่านกระบวนการทดสอบอย่างเข้มงวด และเป็นประโยชน์กับผู้คนทุกคนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

 

29792937_10156321848823966_6525530704680
47226922_10156924562898966_2075072986175
21150175_10155720840463966_5339127008426
DSC_2637.JPG
IMG_20190702_125604.jpg
25446463_10159790274860302_6997132112853
IMG_20190226_125125.jpg
bottom of page