top of page

“คุณอยากมีชีวิตอยู่ในโลกแบบไหนในอนาคต คุณต้องลงมือสร้างมันเดี๋ยวนี้"

                               

                                                 งานปาฐกถานักศึกษาใหม่

                              มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

                                                       23 มิถุนายน 2559

เราเริ่มต้นจากการเปิดดูถุงขยะเพื่อเข้าใจปัญหา

ปี คศ. 2012 คุณภาคภูมิ มะหะสิทธิ์ CEO และผู้ก่อตั้ง EcoloTech นักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมจากฝรั่งเศส ได้เดินทางกลับมายังบ้านเกิด ณ ประเทศไทย แล้วพบว่าประเทศไทยมีปัญหาการสร้างมลพิษทางสิ่งแวดล้อมอย่างมากมายที่ยังแก้ไขไม่ได้  จึงได้เริ่มคิดทดลองหาไอเดียธุรกิจ ด้วยการเปิดถุงขยะบนถนนสีลมเพื่อทำการวิจัย เหตุการณ์นี้นำเขาไปพบกับสิ่งน่าประหลาดใจ  ขยะส่วนมากที่พบนั้น เป็นพลาสติกที่เหลือทิ้งจากการบริโภค และโดยเฉพาะ ขวดน้ำดื่มพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง 

จากการวิจัยของ EcoloTech พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าน้ำขวดพลาสติกกลายเป็นสิ่งที่สร้างมลภาวะมากที่สุดให้กับโลก อีกทั้งต้นน้ำจากแหล่งธรรมชาติเริ่มมีร่องรอยของสารเคมีที่ใช้ในการเกษตรเป็นจำนวนมาก ซึ่งคุณภาคภูมิได้เล็งเห็นว่าเทคโนโลยีผลิตน้ำ ที่สามารถเปลี่ยนโมเลกุลความชื้นในอากาศ มาเป็นน้ำดื่มสะอาด จะสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มที่มีคุณภาพและจะช่วยลดปริมาณขยะขวดพลาสติกได้

 

EcoloTech เริ่มต้นจากการเป็นผู้นำเข้าเครื่องผลิตน้ำจากอากาศจากประเทศออสเตรียมาทดลองจำหน่าย และเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่เดินหน้ากระตุ้นให้ผู้บริโภคให้หันมาสนใจต้นทุนด้านน้ำดื่มที่เกี่ยวเนื่องกับค่าครองชีพและต้นทุนทางสิ่งแวดล้อม โดยออกมาเตือนว่าขยะขวดพลาสติกจำนวนมากที่ภาครัฐจัดการไม่ได้กำลังสร้างปัญหาให้กับท้องทะเลทั่วโลก

12650961_10153935043338966_6755689954367
_MG_1777.JPG

เมื่อสินค้าที่มีอยู่ไม่ตอบโจทย์จุดมุ่งหมายของบริษัท จึงต้องลงมือสร้างเอง

 

 

 

EcoloTech มองว่าการที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงผู้บริโภคที่เคยชินกับความสะดวกสบายให้เปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย จึงต้องคิดค้นหาวิธีการใหม่ที่ผู้บริโภคยอมรับได้และยินดีที่จะเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องเสียสละด้านความสะดวกสบาย จึงเป็นเป้าหมายหลักให้ EcoloTech ลงมือพัฒนาสินค้าด้วยตัวเอง ทำให้เกิดสินค้าแนวคิดใหม่ๆตามมาอย่างมากมายโดยมีเป้าหมายที่จะดึงดูดผู้บริโภคให้มายืนบนฝั่งเดียวกันกับบริษัทและเริ่มการบริโภคอย่างรับผิดชอบ 

 

โครงการสินค้าตัวแรกของ EcoloTech ภายใต้ชื่อ Air Molecular Water Generator ก็ได้เกิดขึ้น  โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้พัฒนาเทคโนโลยีเครื่องผลิตน้ำจากอากาศรุ่นใหม่ในราคาที่คนไทยเข้าถึงได้ง่ายและสามารถเป็นสินค้าส่งออกไปยังต่างประเทศได้เพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศไทย

 

แนวทางการพัฒนาสินค้ารุ่นใหม่ของเราเริ่มจากการวิจัยโดยยึดหลักการช่วยสร้างการบริโภคที่ยั่งยืน

โดยที่สินค้าของบริษัทจะต้องเดินตามปรัชญาธุรกิจหลัก 3 ประการเพื่อผู้บริโภคคือ

 

1/ สินค้าต้องสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คนให้ดีขึ้น

2/ สินค้าต้องสามารถพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น

3/ สินค้าต้องสามารถลดต้นทุนค่าครองชีพให้ถูกลง

IMG_20190607_120507.jpg
22549887_10155862185433966_3588374207409

วิสัยทัศน์ที่ดี ดึงดูดพันธมิตรที่ดีจากทั่วโลก

เครื่องผลิตน้ำจากอากาศรุ่นใหม่เป็นการร่วมมือทางแนวคิดระหว่างบริษัท Air Water Korea สาธารณะเกาหลี และบริษัท WWS ประเทศฝรั่งเศส ร่วมสนับสนุนการออกแบบโดย Jacob & Jansen บริษัทชั้นนำระดับโลกในด้านดีไซน์ แนวคิดการพัฒนาเตรื่องรุ่นใหม่นี้เพื่อให้มีความสามารถพิเศษกว่าเครื่องรุ่นปัจจุบัน ประหยัดพลังงานมากกว่า ในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้ และไม่สร้างมลพิษให้สิ่งแวดล้อม 

MILESTONES

การเดินทางของบริษัทฝันใหญ่

20

13

บริษัทน้ำจากอากาศ เกิดขึ้นบนถนนสาทร

ในเดือนกรกฎาคม EcoloTech เปิดบริษัทบนถนนสาทรเพื่อให้คนไทยได้ทดลองดื่ม "อากาศ" เป็นครั้งแรกของประเทศไทย ซึ่งน้ำดื่มที่ผลิตเครื่องผลิตน้ำดื่มจากอากาศนี้เป็นน้ำดื่มที่ดีมีความบริสุทธิ์ สะอาด มีความเบา และให้รสสัมผัสที่หวานอร่อยเหมือนรสชาดของน้ำฝนที่ตกลงมาใหม่ๆจากฟ้า

20

14

แนวคิดน้ำจากอากาศ เป็นที่รู้จักและชื่นชมของผู้คน

 

EcoloTech ได้รับประกาศนียบัตรชื่นชมบริษัทแนวคิดสีเขียวจากงานทีวี 360 องศาที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติและ 

ได้รับคำเชิญจากองค์การ Green Key Switzerland องค์การเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในการนำเสนอเป็นเทคโนโลยีทางเลือกเพื่อสนับสนุนการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่าในการประกวด Green Award

20

15

เครื่องผลิตน้ำจากอากาศ ได้รับทุนนวัตกรรมแห่งชาติ

 

EcoloTech ได้เปลี่ยนบทบาทจากบริษัทจำหน่ายเครื่องผลิตน้ำดื่มจากอากาศมาเป็นบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีเป็นของตัวเอง โดยพัฒนาระบบผลิตน้ำที่สามารถเปลี่ยนโมเลกุลความชื้นในอากาศมาเป็นน้ำดื่มสะอาด และได้รับได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ ( NIA ) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างเครื่องผลิตน้ำจากอากาศของบริษัทรุ่นที่ 1 

20

16

น้ำจากอากาศ พบพันธมิตรจากเกาหลีใต้

 

EcoloTech ได้รับได้รับเชิญจากบริษัท Air Water Korea บริษัทภายใต้การลงทุนของรัฐบาลเกาหลีใต้ เพื่อร่วมพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ร่วมกัน ภายใต้ความช่วยเหลือจากองค์กรส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ KOTRA 

20

17

น้ำจากอากาศ ถูกใจบริษัทระดับโลกจากเดนมาร์ค

 

ด้รับได้รับเชิญจากบริษัท Jacob Jensen Design Studio จากประเทศเดนมารค์  เพื่อร่วมพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องผลิตน้ำจากอากาศรุ่นที่ 2 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เป็นสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมระดับ World Class ในตลาดโลก

20

18

น้ำจากอากาศ รุ่น Korea Edition ประสบความสำเร็จ

 

เครื่องผลิตน้ำจากอากาศรุ่น Global Market ที่เป็นความร่วมมือกันระหว่าง EcoloTech และประเทศเกาหลีได้ผ่านการทดสอบอย่างสมบูรณ์พร้อมเข้าสู่กระบวนการอุตสาหกรรมเพื่อออกจำหน่ายในตลาดโลก 

20

19

น้ำจากอากาศ ประกาศระดมทุน

 

ประกาศระดมทุนจากนักลงทุนเป็นครั้งแรกด้วยเป้าหมายการระดมทุนที่ 100 ล้านบาททั้งจากนักลงทุนในประเทศไทยและจากนักลงทุนประเทศเกาหลีใต้เพื่อเข้าสู่การผลิตสินค้าเพื่อส่งออกไปยังตลาดโลก

bottom of page