top of page

“คุณอยากมีชีวิตอยู่ในโลกแบบไหนในอนาคต คุณต้องลงมือสร้างมันเดี๋ยวนี้"

                               

                                                 งานปาฐกถานักศึกษาใหม่

                              มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

                                                       23 มิถุนายน 2559

ECOLOTECH

The Earth-Saving Technology Company

องค์กรแห่งการสร้างเทคโนโลยีเพื่อช่วยโลก

วิถีขององค์กร

ที่ ECOLOTECH เราขับคลื่อนองค์กรของเราด้วยความตระหนักในคุณค่าของธรรมชาติรอบตัว ผ่านความรักและปรารถนาดีต่อทุกสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลกใบเดียวกัน

ชื่อของ ECOLOTECH มาจากคำสองคำคือ Ecology + Technology ซึ่งหมายถึงการสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ สื่อถึงความมุ่งมั่นตั้งใจขององค์กรในความหมายที่ชัดเจนที่จะช่วยโลก  เราอยากเห็นการนำนวัตกรรมและกระบวนการความคิดแบบใหม่ๆ ที่ท้าทายวิธีการแบบเดิมๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวมสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนได้ด้วยตัวเองอย่างสมบูรณ์ในโลกในแบบใหม่ที่เราทุกคนอยากจะใช้ชีวิตอยู่ โดยไม่เบียดเบียนกัน งานของ ECOLOTECH จึงเป็นการสร้างชิ้นงานนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ มาให้ผู้คนได้ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสนับสนุนการบริโภคแบบไร้ของเสียเหลือทิ้ง ( No waste consumption ) 

 

ที่ ECOLOTECH เราเริ่มต้นการทำงานจากการ“มองหา” ปัญหาวิเคราะห์วิกฤตและศึกษาปัจจัยแวดล้อมที่ต้องควบคุม แล้วจึงสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อใช้แก้ไขปัญหานั้นโดยมีเงื่อนไขว่า สิ่งที่สร้างขึ้นจะต้องถูกนำมาใช้แก้ปัญหาที่มีได้อย่างเป็นจริงและในขณะเดียวกันก็ต้องสามารถสร้างผลกำไรให้แก่ผู้ลงทุนได้ 

ภาพปลาวาฬที่เสียชีวิตเนื่องจากการกลืนกินขยะพลาสติกเข้าไปในท้องเป็นจำนวนมาก

ทุกๆปี สัตว์ทะเลและนกที่อาศัยอยู่ริมฝั่งกว่า 2 ล้านตัวต้องเสียชีวิตลงเพราะไม่สามารถแยกได้ว่าอาหารและขยะพลาสติกแตกต่างกันอย่างไร การบริโภคที่ไม่มีขีดจำกัดได้เพิ่มปริมาณขยะขึ้นอีกอย่างมากมาย ขณะเดียวกันการจัดการขยะกลับไม่ถูกพัฒนามาอย่างควบคู่กัน

จุดเริ่มต้น

ช่วงปี 2012 หลังจากที่เดินทางกลับจากฝรั่งเศสคุณภาคภูมิ มะหะสิทธิ์ CEO และผู้ก่อตั้ง EcoloTech นักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยประสบการณ์ทำงานกว่า 20 ปีกับบริษัทชั้นนำระดับโลกในด้าน Global business ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ได้เดินทางกลับมายังบ้านเกิด ณ ประเทศไทย แล้วพบว่าประเทศไทยมีปัญหาการสร้างมลพิษทางสิ่งแวดล้อมอย่างมากมายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จึงเกิดความคิดขึ้นว่า น่าจะมีการนำนวัตกรรมทางความคิดใหม่ๆ มาใช้เป็นคำตอบในการยกระดับกระบวนการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมของไทย จึงได้เริ่มคิดทดลองหาไอเดียธุรกิจ ด้วยการเปิดถุงขยะวิจัยบนถนนสีลม การวิจัยครั้งนั้น นำเขาไปพบกับสิ่งน่าประหลาดใจ จนเกิดคำถามขึ้นมากมายหลายประการซึ่งหนึ่งในสิ่งประหลาดเหล่านั้น มีความน่าสะท้อนใจให้รู้สึกตระหนักถึงการบริโภคที่ฟุ่มเฟือยของผู้คนในพื้นที่อันได้ก่อขยะและของเสียไว้ให้เป็นภาระแก่โลกมากมาย ขยะส่วนมากที่พบนั้น เป็นพลาสติกที่เหลือทิ้งจากการบริโภค และพบมากโดยเฉพาะคือขวดน้ำดื่มพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง 

เมื่อน้ำดื่มสร้างมลพิษให้แหล่งอาหารของมนุษย์

“น้ำ” เป็นปัจจัยสำคัญยิ่ง ที่กำหนดปัญหาของสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยในแต่ละปี การบริโภคน้ำดื่มในเขตเมือง สร้างขยะขวดน้ำพลาสติกเป็นจำนวนมากถึง 50,000 ล้านขวดเฉพาะในประเทศไทย ขวดน้ำพลาสติกเหล่านี้ จะถูกนำกลับเข้าสู่วงจรการจัดการรีไซเคิลได้เพียง 30% เท่านั้น 

 

เนื่องจากในประเทศไทยเรายังขาดระบบจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ จึงทำให้ขยะพลาสติกอีกส่วนกว่า 50% ได้หลุดรอดลงไปในมหาสมุทร และส่วนที่เหลือก็จะถูกนำไปฝังไว้ใต้ดิน ขยะพลาสติกเหล่านี้จึงแทรกซึมลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ พร้อมเกิดการแตกกระจายตัวของ Micro plastic ปนเปื้อนเข้าไปในในห่วงโซ่อาหารก่อนจะกลับเข้ามาสู่วงจรการอุปโภคบริโภคของมนุษย์ไม่ด้วยวิธีใดก็วิธีหนึ่ง

การตรวจพบ Micro plastic ในเนื้อปลาและในท้องของสัตว์ทะเลต่างๆมีมากขึ้นเรื่อยๆจนเป็นที่กังวลของนักวิทยาศาสตร์ถึงโรคภัยใหม่ๆที่เกิดจากสารเหล่านี้จะอุบัติขึ้นในอนาคต

aa9d8a29311709.55f97d57cc514.jpg
GettyImages-523118361.jpg

ปัญหาน้ำดื่ม ต้องแก้ด้วยน้ำที่ดีกว่า

ปี 2013 EcoloTech จึงได้ฤกษ์เปิดสำนักงานแห่งแรกขึ้นบนถนนสาทรในปีถัดมา ซึ่งคุณภาคภูมิ ในฐานะ CEO เล็งเห็นว่าการพัฒนาเทคโนโลยีระบบผลิตน้ำ ที่สามารถเปลี่ยนโมเลกุลความชื้นในอากาศ มาเป็นน้ำดื่มสะอาดเพื่อการบริโภค ที่เหมาะแก่การใช้งานทั้งในเมืองและพื้นที่ในชนบทจะสามารถแก้ไขปัญหาในการช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกเหล่านี้ได้

 

EcoloTech ได้ริเริ่มพัฒนาระบบผลิตน้ำที่สามารถเปลี่ยนโมเลกุลความชื้นในอากาศมาเป็นน้ำดื่มสะอาดเพื่อการบริโภคที่เหมาะแก่การใช้งานทั้งในเมืองและพื้นที่ในชนบทเพื่อช่วยลดขยะพลาสติกที่กำลังจะล้นโลกเป็นโครงการแรกของ EcoloTech ภายใต้ชื่อ Air Molecular Water Generator ก็ได้เกิดขึ้น

EcoloTech มองว่า การแก้ปัญหาเรื่องน้ำดื่มเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องถูกนำมาพิจารณาในภาพรวม การจะสร้างความร่วมมือจากภาคประชาชน นอกจากการทำแคมเปญรณรงค์แล้ว ควรต้องมีการช่วยจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้งานได้ดี เพื่อนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงวิธีการบริโภคด้วสร้าง“เครื่องผลิตน้ำจากอากาศ” ขึ้น แล้วให้คนไทยได้ทดลอง “ดื่มอากาศ” เป็นครั้งแรก ซึ่งน้ำดื่มที่ผ่านกระบวนการกลั่น กรอง และฆ่าเชื้อหลายขั้นตอนภายในเครื่องผลิตน้ำดื่มจากอากาศนี้ จะออกมาเป็นน้ำดื่มที่ดี สะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อน มีความเบา ใสให้รสสัมผัสที่หวานอร่อยเหมือนรสชาดของน้ำฝนที่ตกลงมาใหม่ๆ ใต้ท้องฟ้าอันบริสุทธิ์ คนไทยจึงได้เห็น ว่า “น้ำจากอากาศ คือ คำตอบ”

น้ำดื่มที่ดีไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นชีวิต

การนำนวัตกรรมเครื่องผลิตน้ำดื่มจากอากาศเข้ามาใช้ในบ้านเรานั้น ถือเป็นการนำเอาแนวคิดที่มีความสดใหม่ ท้าทาย และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงเข้ามาสู่ประเทศไทยของเราไปพร้อมๆ กันด้วย อีกทั้งด้วยความที่ EcoloTech เล็งเห็นว่า การมีระบบจัดการน้ำเพื่อการบริโภคที่ดีและเข้าถึงได้ง่ายสำหรับประชาชน เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างปัจจุบันทันด่วน จึงต่อยอดเพื่อพัฒนานวัตกรรม ด้วยการศึกษาวิจัยปัญหาของสิ่งแวดล้อมของไทย เพื่อให้เข้าใจถึงรากของปัญหาในเรื่องน้ำดื่มแล้วออกแบบนวัตกรรมใหม่มารองรับ โดยจะสามารถครอบคลุมระบบการบริการน้ำดื่มของทุกภาคส่วนได้ทั้งระบบ โดยมีวิสัยทัศน์สู่อนาคตว่า ประเทศไทยควรมีน้ำดื่มที่ดีสำหรับทุกคน และการดื่มน้ำที่มาจากแหล่งน้ำที่อาจปนเปื้อนมาแล้ว หรือแม้แต่การที่ผู้คนต้องประสบกับภาวะน้ำแล้งนั้น มีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของแต่ละคนได้อย่างมหาศาล และไม่ควรเป็นทางเลือกอีกต่อไป หากแต่น้ำดื่มที่ดีที่สุดในโลกอันนี้ควรมีไว้เพื่อพร้อมให้บริการสำหรับประชาชนทุกคนได้ดื่มได้ใช้ โดยเปลี่ยนแหล่งที่มาของน้ำจากกระบวนการผลิตน้ำแบบเดิมๆ มาเป็นแบบใหม่ที่ทุกคนสามารถ“ทำน้ำได้เองจากอากาศในทุกเมื่อที่คุณต้องการ”

 

 

Photo mare en Somalie.jpg

Start Up Projects

Acknowledgement

ECOLOTECH ดำเนินธุรกิจผลิตโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้สังคมและสิ่งแวดล้อม เรานำรายได้ส่วนหนึ่งมาสร้างโครงการที่เกิดประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์และพัฒนาการเติบโตที่ยั่งยืน ขณะเดียวกันเรายังพัฒนานวัตกรรมที่สามารถแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเรื่องอื่นๆ  เน้นการพัฒนาคุณภาพแรงงานให้เป็นผู้เชี่ยวชาญการแก้ปัญหาให้สังคม

 

แนวคิดของเราได้รับการยอมรับจากหน่วยงานในต่างประเทศ  และได้ถูกนำไปพัฒนาต่อยอดในโครงการต่างๆเพื่อบริหารการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้ดีขึ้น แนวคิดการแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมของเราได้รับการติดต่อให้เข้าเป็นสมาชิกของ IFG Green ICT Standard Member of  UNFCCC CDM, ว่าให้เป็น “ Registered Solution Provider by IFG Green ICT Standard www.ifgict.org และผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการตีพิมพ์ลงคู่มือแนะนำการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีค่าเพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับธุรกิจโรงแรม จัดทำโดยองค์กร Green Key Switzerland ผู้ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมในธุรกิจโรงแรม

Kuoni Water Manual for Thai hotels 1.jpg
Kuoni Water Manual for Thai hotels 45.jp

เราจะช่วยให้โลกลดความร้อนลง 2 องศาได้อย่างไร

นักวิทยาศาสตร์ต่างออกมากล่าวว่า เรามีเวลาถึงปี 2030 เท่านั้นที่จะลดความเสี่ยงต่อภาวะการเสียหายถาวรในสิ่งแวดล้อม ECOLOTECH ได้ลงมือริเริ่มโครงการต่างๆที่มีความเป็นไปได้ที่จะช่วยบรรเทาปัญหาเหล่านั้นได้ โดยแยกศึกษาต้นเหตุของปัญหาในแต่ละเรื่อง และพัฒนาเครื่องมือต่างๆขึ้นมาเพื่อให้เกิดการลงมือทำอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวคิดแก้ปัญหาเฉพาะเรื่องต่างๆ เช่น  

Cloud_elegant_edited_edited_edited.jpg
drone_header_preview.jpg

ลดปริมาณการผลิตคาร์บอน จากการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด

ทุกๆปี สัตว์ทะเลและนกที่อาศัยอยู่ริมฝั่งกว่า 2 ล้านตัวต้องเสียชีวิตลงเพราะไม่สามารถแยกได้ว่าอาหารและขยะพลาสติกแตกต่างกันอย่างไร การบริโภคที่ไม่มีขีดจำกัดได้เพิ่มปริมาณขยะขึ้นอีกอย่างมากมาย ขณะเดียวกันการจัดการขยะกลับไม่ถูกพัฒนามาอย่างควบคู่กัน

ทางรอดเดียวที่มี คือการปลูกต้นไม้

10,000 ล้านต้นภายใน 10ปี

ทุกๆปี สัตว์ทะเลและนกที่อาศัยอยู่ริมฝั่งกว่า 2 ล้านตัวต้องเสียชีวิตลงเพราะไม่สามารถแยกได้ว่าอาหารและขยะพลาสติกแตกต่างกันอย่างไร การบริโภคที่ไม่มีขีดจำกัดได้เพิ่มปริมาณขยะขึ้นอีกอย่างมากมาย ขณะเดียวกันการจัดการขยะกลับไม่ถูกพัฒนามาอย่างควบคู่กัน

58c3bda1e064eb46155518f98a41ba47b856a6f5
Scott-ThomasCommunity-Impact-Newspaper.j

สนับสนุนผลงานกลุ่มศิลปินที่ทำงานสร้างสรรค์เพื่อรักษาท้องทะเล

ทุกๆปี สัตว์ทะเลและนกที่อาศัยอยู่ริมฝั่งกว่า 2 ล้านตัวต้องเสียชีวิตลงเพราะไม่สามารถแยกได้ว่าอาหารและขยะพลาสติกแตกต่างกันอย่างไร การบริโภคที่ไม่มีขีดจำกัดได้เพิ่มปริมาณขยะขึ้นอีกอย่างมากมาย ขณะเดียวกันการจัดการขยะกลับไม่ถูกพัฒนามาอย่างควบคู่กัน

สร้างระบบใหม่เพื่อจัดการขยะในเมือง

อย่างมีประสิทธิภาพ

ทุกๆปี สัตว์ทะเลและนกที่อาศัยอยู่ริมฝั่งกว่า 2 ล้านตัวต้องเสียชีวิตลงเพราะไม่สามารถแยกได้ว่าอาหารและขยะพลาสติกแตกต่างกันอย่างไร การบริโภคที่ไม่มีขีดจำกัดได้เพิ่มปริมาณขยะขึ้นอีกอย่างมากมาย ขณะเดียวกันการจัดการขยะกลับไม่ถูกพัฒนามาอย่างควบคู่กัน

bottom of page