top of page
drone.jpg

REFOREBOT

images.png
land-use.jpg

Reforestation by Robotic System

"เมื่อการตัดไม้กลายเป็นอุตสาหกรรม

แล้วการปลูกป่าจะยังคงเป็นเพียงงานหัตถกรรมได้อย่างไร"

Problems

ปัญหาป่าไม้ของไทยเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานานหลายสิบปี ในปัจจุบัน ป่าไม้ของไทยลดจำนวนลงจาก 75% ของพื้นที่ประเทศไทยเป็น 30% ส่งผลให้เกิดภาวะวิกฤตต่างๆ ในธรรมชาติมากมาย จนส่งผลมาถึงเศรษฐกิจของประเทศ ขณะเดียวกันก็ยังไม่มีรัฐบาลในสมัยใดๆ สามารถแก้ปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า หรือมีนโยบายฟื้นฟูพื้นที่ป่าให้กลับมาอย่างรวดเร็วได้ เนื่องจากขาดทั้งแรงคน งบประมาณ และความสามารถในการดูแลป่าได้อย่างทั่วถึง ป่าไม้ของไทยจึงมีจำนวนที่น้อยลงไปเรื่อยๆ ส่งผลให้เกิดภาวะแห้งแล้ง ฝนขาดช่วง วิกฤตการขาดแคลนน้ำในหลายๆปีที่ผ่านมา รวมถึงการท่วมอย่างฉับพลันของน้ำป่าในเวลาที่เกิดฝนชุก

Why Robotic ?

ปลูกให้เร็วกว่าตัด ด้วยการใช้หุ่นยนต์ปลูกป่า 24 ชั่วโมงต่อวัน 365 วันต่อปี เพื่อให้ได้ต้นไม้ 1000 ล้านต้นทันที

แนวคิดการปลูกป่าด้วยหุ่นยนต์ คือ การพัฒนากลุ่มหุ่นยนต์มาทำหน้าที่ปลูกป่าทดแทนแรงงานมนุษย์ ควบคุมด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ ( Artificial Intelligence ) จะให้ผลผลิตที่ดีและรวดเร็วกว่า อีกทั้งยังสามารถทำงานปลูกป่าได้ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถเฝ้าจับตาระมัดระวังการบุกรุกป่าแบบ real time อีกด้วย ช่วยรัฐลดภาระจากการใช้เจ้าหน้าที่ดูแลป่าและทราบทันทีเมื่อมีการบุกรุกป่าตลอด 24ชม.

            

      ระบบหุ่นยนต์สามารถปลูกต้นไม้ 1 ไร่ หรือ 500 ต้นได้ในเวลา 10 นาที ด้วยต้นทุนการทำงานที่ถูกกว่าแรงงานมนุษย์ สามารถปลูก ดูแล เก็บข้อมูล Data ของต้นไม้ทุกต้นเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการป่าไม้และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกมากมาย รวมถึงการสร้างกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ออกจากป่า ( Forest Economy ) ซึ่งจะเป็นที่ต้องการในอนาคต

 

      โครงการปลูกป่าด้วยหุ่นยนต์เป็นแนวคิดของ นายภาคภูมิ มะหะสิทธิ์ ประธานกรรมการบริษัท EcoloTech ได้รับการส่งเสริมจากรัฐมนตรีอุตสาหกรรม ดร.อรรชกา

สีบุญเรือง เพื่อนำเสนอต่อหน้านายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทรโอชา ในงาน Thailand Industry 4.0 เมื่อปี 2016

16-07-27-00-06-18-695_deco.jpg
IMG_20160726_150824.jpg
13407143_10154274007358966_3069457788737
06E3B5BC-2FFA-2F75-AA23-D80680EA8404.jpg

Business Concept

       ธุรกิจหลักของ REFOREBOT คือ การขายแพ็คเกจต้นไม้ การนำต้นไม้ไปปลูก การดูแลต้นไม้รายปี และการดูแลป่าทั้งผืน โดยมีเป้าหมายในการปลูกป่าให้ได้ 1 ล้านไร่ในเวลา 3 ปี ( 500 ล้านต้น ) วัตถุประสงค์หลักในการชักชวนให้คนไทยปลูกป่าและติดตามเฝ้าดูต้นไม้ของตนเอง โดย มุ่งเน้นลูกค้าหลักดังนี้คือ

1. กลุ่มบริษัทที่ต้องการทำ CSR  ปลูกป่า  ลูกค้าบริษัทสามารถซื้อแพ็คเกจต้นไม้จาก REFOREBOT โดยจะได้รับ ป้ายติดสินค้า Green Donation บอกจำนวนต้นไม้ที่บริจาคในปีนั้นๆ เพื่อนำไปใช้คู่กับตราสินค้าของตนเอง ตราสินค้านี้จะได้รับการรับรองจากองค์การสิ่งแวดล้อมโลกว่าเป็นผู้อุทิศเงินในการปลูกป่าจริง

2. ลูกค้าภาคประชาชนที่ต้องการมีต้นไม้ของตัวเอง  ประชาชนทั่วไปสามารถบริจาคเงินเพื่อซื้อต้นไม้ และจะได้รับรูปถ่ายต้นไม้พร้อมบอกพิกัดดาวเทียม

3. ลูกค้าที่ต้องการซื้อเครดิตคาร์บอน   บริษัทมีการบริการขายต้นไม้เพื่อเป็นการลดเครดิตคาร์บอนให้กับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมทั่วโลก จัดทำเอกสารรับรองให้ลูกค้าสามารถนำไปใช้ได้จริง โดยมีองค์กรสหประชาชาติรับรอง

4. ลูกค้าต่างประเทศ  เทคโนโลยีการปลูก และดูแลป่าสามารถโอนถ่ายให้ประเทศที่ต้องการปลูกป่าสามารถนำไปใช้ได้ในทุกประเทศทั่วโลก

large_wv1ZxHX8ttWQWg5XnPeTIC_A6Cue71Z0Ii

Innovative Tools

200995-OYOS3H-212.jpg
Picture1.png
Picture2.png
Picture4.png

Site and Seeds Preparation

Gun Seed 

Bio Bullet 

ปืนยิงเมล็ดพันธุ์

การออกแบบพื้นที่และเมล็ดพันธุ์พิเศษ 

กระสุนบรรจุเมล็ดพันธุ์ทำจากวัสดุธรรมชาติย่อยสลายเร็ว

Picture5.png
Picture6.png
Picture7.png

Planting Drone

Controlleur Drone

Mapping Drone

โดรนเก็บข้อมูลพื้นที่เพื่อสร้างแผนการปลูก

โดรนปลูก

โดรนตรวจสอบและเก็บข้อมูลการเติบโต

Picture9.png
Picture10.png
Picture8.png

Control Room

ห้องควบคุมและบังคับการแบบเคลื่อนที่ได้

Ground Robot

หุ่นยนต์ปลูกภาคพื้นดิน

drone-tree-planting.png

Process

Picture11.png
Picture12.png
Picture13.png

1. Site Mapping

2. Trees Planting

3. Data Collection

การเตรียมเก็บข้อมูลพื้นที่ปลูก

บินปลูกอัตโนมัติตามแผนที่ 3 มิติ

เก็บข้อมูลการเติบโต

การจัดเตรียมพื้นที่ปลูกจะต้องมีการเก็บข้อมูลเพื่อสร้างแผนที่การปลูกแบบ 3 มิติและเลือกพันธุ์ไม้ตามการออกแบบป่าเพื่อที่จะจัดเส้นทางการปลูกให้กับระบบขับเคลื่อนโดรนเพื่อให้ได้ผลลัพท์ที่ดีที่สุดในระยะเวลาของการปลูกที่สั้นที่สุด

เมื่อแผนที่ 3 มิติพร้อมแล้ว โดรนจึงออกบินตามเส้นทางปลูกโดยมีระบบ GPS นำทางโดยจะบินสูงจากพื้นดินประมาณ 1 เมตร และสามารถปลูกต้นไม้ได้ด้วยความเร็ว 4 นาทีต่อ 1 ไร่ หรือปลูกต้นไม้ได้ 400 ต้นใน 1 นาที

เมื่อปลูกต้นไม้เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคือการเก็บข้อมูลการเติบโตและวัดผลการสูญเสียในระยะเริ่มต้น โดยเก็บสถิติข้อมูลการสูญเสียเพื่อเริ่มปลูกทดแทน

Picture14.png

4. Plantation Surveillance

เฝ้าคอยระวังและดูแล

อุปสรรคของการปลูกป่าที่แล้วๆมาคือขาดการดูแลอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากการปลูกเป็นพื้นที่บริเวณกว้างต้องการแรงงานจำนวนมาก ทำให้ต้นทุนการดูแลสูงตามมา อุปสรรคอีกอย่างที่พบคือการรุกล้ำพื้นที่ป่าเพื่อทำการเพาะปลูกอย่างผิดกฏหมายจากผู้ลักลอบ ระบบ surveillance จะบินทำการสำรวจพื้นที่ปลูกและประมวลผลต้นไม้ที่ปลูกไปทุกต้นรายวัน อีกทั้งจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนภัยไปยังเจ้าหน้าที่รักษาป่าทันทีในกรณีที่มีการบุกรุกผืนป่า โดยมีระยะการบิน 75 กิโลเมตรต่อการชารจ์พลังงาน 1 ครั้ง

FOUNDERS & PARTNERS

       REFOREBOT คือ โครงการร่วมมือกันทั้งทางภาคการศึกษาและภาคเอกชน โดยบริษัท EcoloTech เป็นผู้พัฒนาโครงการร่วมกับ Professor Stephen Elliott ผู้พัฒนา Bio bullet และ BioCarbon Engineering แห่งสหราชอาณาจักร ในการร่วมมือกันผลักดันให้เกิดการปลูกป่าแบบอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและใช้แรงงานคนต่ำ โครงการอยู่ในช่วงพัฒนาและระดมทุนจากเอกชนผู้สนใจในรูปแบบธุรกิจเพื่อความยั่งยืนและการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อต่อยอดไปสู่เทคโนโลยีเกษตรกรรมชั้นสูงต่อไป

Picture15.png

Stephen Elliott PhD

Forest Ecology from

Edinburgh University

Picture16.png

Pakpoum Mahasith

CEO EcoloTech

Picture17.png

บริษัทพัฒนาโดรนชั้นสูง

England

bottom of page