World's problems are sustainable business.

Handshake
Business People
Growth
Stock Market Chart
Skyscapers Downtown

ปัญหาของโลก คือ โอกาส

 

ปัญหาที่ชาวโลกในศตวรรษที่ 21 ต้องต่อสู้มีอยู่อย่างมากมาย และมีเพียงไม่กี่บริษัทในโลกที่สนใจที่จะเข้าแก้ไขหรือให้ความช่วยเหลือ

 

EcoloTech เกิดขึ้นด้วยความต้องการที่จะแก้ปัญหาให้กับโลกของเรา ลดการทำลายและเบียดเบียนทรัพยากรธรรมชาติ  แต่ให้ผลตอบแทนทางธุรกิจที่สูงและมีความยั่งยืน เราทำธุรกิจเพื่อให้ประชากรชาวโลกสามารถอยู่ดีกินดีและสามารถแบ่งปันการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้อย่างเท่าเทียม

 

การลงทุนในบริษัทอย่าง EcoloTech คือการสร้างโลกใหม่ที่สะอาดกว่า  น่าอยู่กว่า เพื่อให้ลูกหลานของเรามีอนาคตที่ดีกว่า และเพื่อบั้นปลายชีวิตที่ไม่ต้องมีความห่วงกังวลอีกต่อไป เพราะเราจะช่วยดูแลทุกชีวิตบนโลกนี้เป็นอย่างดี

 

และลูกหลานของคุณจะขอบคุณการตัดสินใจของคุณ

คุณจะได้อะไรจากการลงทุนในบริษัทเล็กๆที่มีความสามารถกว้างไกล

      

ร่วมเป็นเจ้าของนวัตกรรมที่ลูกค้าคือประชากรทั้งโลก
 

เพราะการสรรสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาให้กับคนบนโลกคือ passion ของพวกเรา

 

คำถามแรกของทุกเช้าในบริษัทคือ ปัญหาที่เราพบเจอในชีวิตประจำวัน  เราจะสามารถแก้ไขได้ด้วยนวัตกรรมอะไร เป็นคำถามที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานของเราที่จะนำไปต่อยอดความคิดและค้นคว้าให้สามารถสร้างออกมาแก้ปัญหาได้จริง

 

EcoloTech ติดตามนักออกแบบและนักวิจัยผลงานเพื่อสิ่งแวดล้อมดังๆของโลก เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ  เราส่งเสริมและหาทุนให้กับการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถแก้ปัญหาให้กับโลกได้ และทำให้สิ่งประดิษฐ์เหล่านี้กลายเป็นสินค้าใช้ในชีวิตประจำวันและทุกคนเป็นเจ้าของได้

 

EcoloTech วางแผนที่จะใช้งบพัฒนา 10% ของกำไรบริษัทในการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก เพื่อให้เราได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทางปัญญาของนวัตกรรมสีเขียวให้ได้มากที่สุด

 

เราต้องการสร้างประเทศไทยให้เป็น Green Smart Nation ที่แรกในโลก

 

 

เป็นเจ้าของธุรกิจสีเขียวที่ให้ผลตอบแทนอย่างยั่งยืน

 

ที่ EcoloTech เราไม่เพียงแต่สร้างนวัตกรรมเท่านั้น เรายังสร้างธุรกิจที่ส่งเสริมนวัตกรรมของเราให้ออกสู่ท้องตลาดได้อย่างง่ายดายด้วย

 

นวัตกรรมที่ดีเยี่ยมยอดเพียงใดก็เปล่าประโยชน์ถ้าผู้บริโภคไม่รู้ว่าจะนำไปใช้อย่างไรหรือมีการส่งเสริมทางธุรกิจให้เกิดการใช้งานได้อย่างคุ้มค่า

 

EcoloTech มีเป้าหมายในการสร้างนวัตกรรมและสร้างตลาดขึ้นในคราวเดียวกัน เครื่องผลิตน้ำจากอากาศของเราเป็นตัวอย่างที่จับต้องได้ เพราะเรากำลังปฏิวัติระบบน้ำดื่มของคนทั้งโลกขณะเดียวกันเราสามารถสร้างวิธีการที่สามารถทดแทนการใช้พลาสติก ทำให้เกิดธุรกิจใหม่ๆที่สร้างความสนใจให้แก่ตลาดและปฏิวัติแนวธุรกิจเดิมๆที่สร้างปัญหาอย่างมากมาย สามารถลดต้นทุนรายจ่ายได้ มีกำไรมากขึ้น และมีอนาคตธุรกิจที่ยั่งยืน

 

การลงทุนใน EcoloTech จึงสามารถได้รับผลตอบแทนจากหลายด้านขณะเดียวกันก็ลดความเสี่ยงจากความผันผวนที่ไม่แน่นอนในตลาดหุ้น ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนเกี่ยวเนื่องกันไปจนเป็นสงครามการค้าระหว่างประเทศ

ร่วมลงทุนในบริษัทที่มีวิสัยทัศน์และสร้างตลาดที่ใหญ่ระดับโลก

 

การที่ธุรกิจหนึ่งจะอยู่รอดในปัจจุบันนั้น จะต้องสามารถตอบสนองความต้องการของประชากรส่วนใหญ่ได้ ยิ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมีจำนวนมากกว่า 3,000 ล้านคน ธุรกิจนั้นจะเป็นธุรกิจที่สามารถเติบโตได้นาน

 

EcoloTech คือบริษัทที่ติดตามข่าวสารของความต้องการในตลาดโลกอย่างตลอดเวลา และนำมาประเมิณเพื่อที่จะสามารถวางแผนธุรกิจในการตอบสนองความต้องการของลุกค้ากลุ่มเป้าหมายได้เร็ว

 

พนักงานและพันธมิตรของบริษัทมีส่วนสำคัญในการร่วมกันผลักดันให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆโดยเราเข้าร่วมเป็นภาคีกับมูลนิธิต่างๆที่มีอยู่ทั่วโลกเพื่อเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นและเตรียมคำตอบให้กับทุกปัญหา

 

วัฒนธรรมองค์กรของเราจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างขณะเดียวกันสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในองค์กรที่คิดดี ทำดี และมีธรรมมาภิบาล เพื่อต่อสู้กับธุรกิจอื่นๆที่ยังคงสร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมและโลกของเรา 

 

 

วิสัยทัศน์ คือ ทิศทางที่เราจะไป

 

“ เป้าหมายของบริษัท คือการตั้งโจทย์ของแต่ละปัญหาและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆที่ตอบสนองความต้องการการใช้งานของแต่ละคน และมีประสิทธิภาพดีที่สุด ”

 

 

 

พัฒนาระบบการทำงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

คือการสร้างกระบวนการทำงานและระบบที่ใช้ทรัพยากรพลังงานที่น้อยที่สุด และผลิตมลภาวะที่เป็นศูนย์ โดยบริษัทมีนโยบายที่จะสร้างเครื่อง Air Water ที่สามารถผลิตน้ำได้โดยใช้พลังงานทดแทนจากธรรมชาติ และมีกระบวนการผลิตที่ส่งผลเสียกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหลือการใช้พลังงาน = 0

 

คือการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานในการทำงานที่น้อยที่สุด หรือใช้กับพลังงานทดแทนได้  เป้าหมายของบริษัทคือการสร้างนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ได้ในพื้นที่ทุรกันดารทั่วโลก  สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่นั้นๆโดยไม่ต้องยุ่งยากกับนวัตกรรมที่มีการทำงานซับซ้อน  บริษัทมีเป้าหมายจะผลิตเครื่อง Atmospheric Water Generator ที่ใช้พลังงานจากไฮโดรเจนให้ได้ภายใน 5 ปีข้างหน้า

พัฒนาธุรกิจใหม่ สร้าง Sustainable Innovation

 

คือการมองการแก้ปัญหาของปัจจุบันเพื่อพัฒนาสินค้าใหม่และเทคโนโลยี่ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการในชีวิตประจำวันได้ดีกว่า ขณะเดียวกันก็ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพดีขึ้นด้วย

 

เรามีนโยบายในการแบ่งงบประมาณ 10% เพื่อสนับสนุนแผนก Research & Development สำหรับการพัฒนาโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับเส้นใยธรรมชาติที่จะมาทดแทนการใช้เม็ดพลาสติก ( Bio degradable ) ด้วยวัตถุดิบที่สามารถหาได้ง่ายและมีต้นทุนถูก สินค้าที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้สังคม  พร้อมทั้งก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้บริโภคให้ดีขึ้น

พัฒนาสินค้าใหม่ สร้าง Market-Creating Innovation

 

คือสร้างสินค้าที่มีราคาสูง ที่เฉพาะผู้มีรายได้สูงเท่านั้นที่เข้าถึงให้กลายมาเป็นสินค้าที่มีราคาถูกกว่าเพื่อให้ผู้บริโภครายได้ต่ำสามารถเข้าถึงได้ง่าย สามารถสร้างงานและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชากรของประเทศ ขณะที่ทำให้มีความต้องการในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่น้อยลง ตัวอย่างโครงการที่อยู่ในแผนงานของบริษัทเช่น

 

1/ พัฒนาเครื่อง Air Water ให้มีต้นทุนที่ถูกลง ผู้บริโภคทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้

2/ พัฒนา Fiber พิเศษที่สามารถมาทดแทนการใช้พลาสติกและกล่องโฟมได้ ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ และมีราคาถูกกว่า

วิธีการลงทุนในบริษัทของเรา

 

การลงทุนใน EcoloTech มีหลายวิธีและโครงการที่ให้นักลงทุนเลือกสรรได้ตามความต้องการของแต่ละคน

 

 

 

ลงทุนในการสร้างนวัตกรรมต้นแบบ

 

EcoloTech อยู่ในขั้นดำเนินการออกแบบนวัตกรรมหลายๆอย่างมากมาย ซึ่งต้องอาศัยเงินทุนในการพัฒนา  สร้างเครื่องต้นแบบ และค่าใช้จ่ายในการวิจัยทดลอง

 

ผู้ลงทุนสามารถร่วมลงทุนในงานวิจัยของบริษัทได้ โดยจะได้เมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของสิ่งประดิษฐ์ของบริษัท และได้รับค่าตอบแทนจากกำไรการขายสิ่งประดิษฐ์ส่วนหนึ่ง และการหารายได้จากสิทธิบัตรของเรา

ลงทุนในโครงการของบริษัท

 

EcoloTech มีโครงการที่กำลังวางแผนงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนอย่างมากมาย  ซึ่งบริษัทต้องการเงินทุนที่จะสามารถผลักดันโครงการของบริษัทให้ประสพความสำเร็จ

 

ผู้ลงทุนสามารถลงทุนร่วมกับเราในโครงการต้นแบบของเราและได้รับผลตอบแทนส่วนหนึ่งจากรายได้ที่เกิดจากการทำโครงการ

ลงทุนในหุ้นของบริษัท

 

EcoloTech มีโครงการที่จะเปิดให้ผู้ที่มีความสามารถและมีแนวคิดที่ตรงกับวัฒนธรรมองค์กรของเราเข้าร่วมเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท 

 

ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัททุกไตรมาศและสามารถที่จะร่วมลงทุนในส่วนอื่นๆของบริษัทได้

 

 

นักลงทุนที่สนใจสนับสนุนบริษัท สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางดังนี้

e-mail: bobbyralphe@yahoo.co.uk  

โทร 08 7536 4146

fanpage https://www.facebook.com/ecolotech.co.th