top of page
40258369991_94c61b3910_k (1).jpg

Know the Facts

เมื่อน้ำประปาปนเปื้อนสารพิษ

น้ำดื่มบรรจุขวดจะพาอะไรมาให้คุณบ้าง

unnamed.jpg

น้ำประปาเค็ม ภัยร้ายคร่าชีวิตที่เกิดจากภาวะโลกร้อน

น่าน มีผู้ป่วยโรคมะเร็ง

สูงที่สุดในประเทศไทย 

งานวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร เปิดเผยผลการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเกินมาตรฐานปนเปื้อนในน้ำประปา น้ำดื่มบรรจุขวด และสะสมในเนื้อปลาที่เก็บตัวอย่างจากแม่น้ำน่าน


ไกลโฟเสท เป็นสารเคมีกำจัดวัชพืชที่สถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติขององค์การอนามัยโลกจำแนกให้เป็นสารน่าจะก่อมะเร็ง 

คลอไพรีฟอส เป็นสารเคมีฆ่าแมลงที่ส่งผลยับยั้งการเจริญเติบโตของสมองส่งผลให้เด็กไม่สามารถพัฒนาได้ตามปกติและพัฒนาการช้า หลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งจีนห้ามใช้ในพืชอาหาร 

 

ที่มา : เครือข่ายเตือนภัยสารเคมี 

น้ำประปาเค็ม มีสาเหตุมาจากแหล่งน้ำดิบที่นำมาใช้ผลิตน้ำประปาถูกน้ำทะเลรุกล้ำ เนื่องจากภาวะภัยแล้งที่ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำมีไม่เพียงพอในการผลักดันน้ำเค็ม เมื่อน้ำทะเลรุกล้ำขึ้นมาถึงจุดที่มีการผันน้ำเข้าคลองประปา จึงทำให้น้ำดิบที่เข้าสู่ระบบผลิตน้ำประปามีค่าความเข้มข้นของคลอไรด์สูงกว่าปกติ ซึ่งระบบการผลิตน้ำประปาที่ใช้กันอยู่ทั่วไปนั้นไม่สามารถกำจัดคลอไรด์ในน้ำได้ จึงทำให้เกิดภาวะ “น้ำประปาเค็ม”

น้ำประปาเค็มจะพบได้บ่อยครั้งในช่วงฤดูแล้ง ที่น้ำทะเลรุกล้ำเข้ามาในแม่น้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะทำให้น้ำดิบที่เข้าสู่โรงประปาทั้ง 3 แห่ง มีความเค็มสูงขึ้น เนื่องจากโรงงานผลิตน้ำประปาในประเทศไทยเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นในการกำจัดความขุ่นและการฆ่าเชื้อโรคจากแหล่งน้ำผิวดิน โดยมีขั้นตอนในการผลิตน้ำประปาเริ่มจากการรวมตะกอนที่แขวนลอยในน้ำโดยการเติมสารเคมีและปรับค่าความเป็นกรดด่าง

น้ำประปาเค็มส่งผลกระทบต่อสุขภาพหากนำไปบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ทั้งเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่มีอาการบางประการ เช่น โรคไต หรือความดันโลหิตสูง

ที่มา :  Thai PBS

แม่น้ำน่านที่เป็นหนึ่งในต้นน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยา ปริมาณสารพิษที่เกิดจากการเกษตรบนภูเขาสูง ยาฆ่าแมลงจำนวนมากมายมหาศาลที่ถูกนำมาใช้กับแปลงเกษตร 1.3 ล้านไร่ กำลังถูกน้ำฝนชะล้างให้ไหลลงสู่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ตั้งของโรงผลิตน้ำประปา และบริษัทน้ำดื่มบรรจุขวดของไทยเป็นจำนวนมาก ประชาชนในจังหวัดน่านเริ่มมีการทยอยเข้ามารักษาโรคมะเร็งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ มีการตรวจพบสารพิษในผัก ปลา และน้ำดื่มยี่ห้อต่างๆถึง 8 ยี่ห้อ ซึ่งกระบวนการผลิตคือการนำน้ำประปาในพื้นที่มากรองเพิ่ม แต่ไม่สามารถสกัดสารเคมีทั้งหลายออกจากน้ำได้หมด

 

ที่มา : สถานีโทรทัศน์ Thai PBS 

salty-tap-water-04-512x1024-1.jpg

เข้าใจระบบการผลิตน้ำประปาก่อนถูกนำมากรองเป็นน้ำดื่ม

 

           การผลิตน้ำประปาคือการนำน้ำจากแม่น้ำมาทำให้ตกตะกอน  กรองด้วยระบบกรองหยาบและใส่คลอรีนลงไปเพื่อฆ่าเชื้อโรค

 

           จากการวิจัยของเราพบว่าเมื่อต้นน้ำมีการปนเปื้อนจากสารเคมีในน้ำหรือน้ำทะเลที่หนุนเข้ามาปนกับน้ำจืดในแม่น้ำซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำประปา เป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ระบบประปาไม่เคยเจอมาก่อน ร่องรอยสารเคมีนั้นๆสามารถปนเปื้อนมากับน้ำได้ก่อนที่เครื่องกรองน้ำจะรับหน้าที่ต่อไป

           แต่เครื่องกรองน้ำก็ถูกออกแบบมาบนแนวคิดที่เชื่อว่าน้ำประปาน่าจะสะอาดประมาณหนึ่งแล้ว

 

            ระบบกรองน้ำ  เป็นระบบที่สร้างขึ้นเพื่อดักจับสารละลายและธาตุที่มีโมเลกุลใหญ่เท่านั้น  การกรองที่ละเอียด สามารถกรองสารบางชนิดออกได้เท่านั้น แต่ก็ยังไม่สามารถกรองออกได้หมดทุกอย่าง เช่น ยาฆ่าแมลงจากการเกษตร สารคลอรีน เชื้อโรคตัวเล็ก และคลอไรด์

 

           ระบบ RO ( Reverse Osmosis ) เป็นระบบกรองที่มีความละเอียดที่สุด แต่การจะกรองน้ำ 1 ลิตร เราจะต้องทิ้งน้ำบริสุธิ์ถึง 3 ลิตร เป็นการกรองที่สิ้นเปลืองและคุณภาพก็ยังไม่ดีที่สุด

           เมื่อ RO ถูกนำมาใช้ในที่ๆแหล่งน้ำไม่ได้มาจากระบบการประปาที่มีคุณภาพ เช่นน้ำบาดาล น้ำที่ได้มาอาจมีการปนเปื้อนสสารและเชื้อโรคต่างๆเช่นเชื้ออหิวาห์ หรือเชื้อโรคอื่นๆ ซึ่งระบบเครื่องกรองส่วนใหญ่ ไม่ได้ติดตั้งระบบฆ่าเชื้อโรค

 

           เมื่อที่มาของน้ำมาจากแหล่งที่น้ำเป็นน้ำกระด้าง นอกจากจะไม่สามารถบริโภคได้แล้ว จำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนไส้กรองอยู่ตลอดเวลา ทำให้สิ้นเปลืองมาก เมื่อเทียบกับราคา

 

          เมื่อมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ ปัญหาที่ตามมาคือ ไส้กรองชำรุดเร็ว พื้นดินยุบตัวจากการสูบน้ำใต้ดิน และเชื้อโรคที่ติดมากับทางใต้น้ำ

 

      

ข้อมูลบางส่วนของการประปานครหลวง.....

" นอกจากปัญหาคุณภาพที่ทำให้น้ำบาดาลไม่เป็นที่นิยมแล้ว ปัญหาการนำน้ำบาดาลมาใช้ในปริมาณมากเกินไป จนน้ำผิวดินไหลซึมลงทดแทนไม่ทัน ก็เป็นปัญหาวิกฤติระดับชาติ ทำให้ชั้นน้ำทะเลแทรกซึมเข้าทดแทนน้ำบาดาล แหล่งน้ำบาดาลจังหวัดสมุทรปราการซึ่งอยู่ใกล้ทะเล น้ำบาดาลมีรสกร่อย เค็ม หมดแล้วทั้งจังหวัดช่องว่างใต้ดินซึ่งน้ำผิวดินหรือน้ำทะเลเข้าทดแทนไม่ทัน ไม่สามารถรับน้ำหนักได้เกิดการทรุดตัวทั่วทั้งผืน กทม. และปริมณฑล ประชาชนและรัฐต้องสูญเสียเงินและงบประมาณไปกับความเสียหายจากอุทกภัยและการยกระดับผิวจราจร ยกระดับอาคาร สำนักงาน ที่พักอาศัย แล้วหลายหมื่นล้านบาท การศึกษาเบื้องต้นถึงการอัดน้ำลงใต้ดิน เพื่อทดแทนการสูบน้ำบาดาลออกมาใช้ ในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมา คำนวณเฉพาะค่าน้ำประมาณ 17 บาท เทียบกับราคาน้ำประปาปัจจุบันเพียง 8.5 บาท ถึงวันนี้ยังไม่มีการเติมน้ำลงใต้ดิน แต่มีการสูบน้ำบาดาลออกมาใช้ตลอดเวลา รัฐบาลกำหนดนโยบายให้หยุดสูบน้ำบาดาล มอบหมายให้ กปน. และ กปภ. ขยายการผลิตน้ำประปาผิวดินรองรับ ใช้งบประมาณมหาศาล เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำของผู้ที่เลิกใช้น้ำบาดาล"

 

" น้ำบาดาลบางแหล่งมีแร่ธาตุน่ารังเกียจ หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพละลายปนอยู่ น้ำบาดาลภาคเหนือมีแร่ฟลูออไรด์สูง ดื่มแล้วทำให้ฟันตกกระ ดำ น้ำบาดาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอนุมูลคลอไรด์ทำให้น้ำมีรสกร่อย เค็ม น้ำบาดาลกทม. และปริมณฑลที่ กปน. เคยใช้หลายแหล่งมีอนุมูลเหล็ก แมงกานีส ในรูปที่ละลายน้ำได้ (เฟอรัสวาเลนซี 2 แมงกานีสวาเลนซี 2) เมื่อเปิดก๊อกใหม่ๆ น้ำใสแจ๋ว พอได้สัมผัสอากาศ หรือคลอรีน ที่ใช้ฆ่าเชื้อโรค ก็จะเปลี่ยนเป็นรูปที่ไม่ละลายน้ำ (เฟอริควาเลนซี 3 แมงกานีสวาเลนซี 4) ทำให้น้ำมีสีแดง น้ำตาลแดง ตั้งทิ้งไว้จะมีตะกอนเหล็กแมงกานีสสีแดง น้ำตาลแดง ซักผ้า ผ้าจะมีสี ทิ้งไว้นานๆ เครื่องสุขภัณฑ์จะมีคราบสีน้ำตาล และหลายแหล่งก็มีอนุมูลคลอไรด์ทำให้น้ำมีรสกร่อยด้วย นอกจากนี้ อนุมูลเหล็กยังทำให้น้ำบาดาลมีกลิ่นสนิมเหล็กเป็นลักษณะเฉพาะของน้ำบาดาลประการหนึ่ง "

 

 

ระบบผลิตน้ำดื่มจากโมเลกุลอากาศเทียบกับระบบกรองน้ำจากน้ำประปา

can-you-drink-rain-water-1.jpg
slideshow-img-02.jpg
Lightbox-1060_edited.jpg

น้ำจากโมเลกุลอากาศ น้ำที่คุณไม่ต้องกังวลกับต้นน้ำที่ปนเปื้อนอีกต่อไป

 

Air Moisture Extraction System®   คือการหันหลังให้กับแหล่งน้ำที่มาจากธรรมชาติ อันเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้กระบวนการอย่างมากมายในการสร้างน้ำดื่มความสะอาด กระบวนการที่สร้างความสิ้นเปลืองทั้งในด้านทรัพยากรและทำลายสิ่งแวดล้อมของประเทศ

น้ำดื่มที่ได้จากระบบ Air Moisture Extraction System®    จึงมีความพิเศษกว่าน้ำดื่มที่ได้จากขั้นตอนการกรองเนื่องจากน้ำถูกดึงมาตั้งแต่ขณะที่อยู่ในรูปของโมเลกุลและถูกนำมาผลิตเป็นน้ำดื่ม โดยมีกระบวนการฆ่าเชื้อทันทีด้วยแสง  Ultra violet ที่ติดอยู่ในถังเก็บน้ำ สามารถทำลายเชื้อโรคต่างๆได้ดีกว่าระบบกรอง  ที่น้ำวิ่งผ่านแสง UV ด้วยอัตตราความเร็ว  หลังจากที่ได้น้ำมาแล้ว น้ำจึงมีความบริสุทธิ์ ปราศจากตะกอนและสารพิษต่างๆ อีกทั้งยังสามารถเลือกเติมแร่ธาตุน้ำตามที่ต้องการได้ด้วย

ระบบผลิตน้ำ Hi Tech ที่ไม่ต้องการดูแลรักษาที่มากมาย

 

เครื่องกรองน้ำทั่วไป ต้องการการติดตั้งจากช่างมืออาชีพ เนื่องจากการกรองน้ำที่มาจากท่อประปา เครื่องกรองของคุณจะต้องทำงานหนักอยู่ตลอดเวลา  การเสื่อมสภาพอาจจะเร็วกว่าที่คิด ( ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของน้ำ ) ทำให้มีค่าใช้จ่ายที่บ่อยขึ้น  รวมเป็นจำนวนเงินในระยะยาวที่มากขึ้น

 

Air Moisture Extraction System®   เรากรองน้ำที่ได้มาจากต้นน้ำและกระบวนการการผลิตที่บริสุทธิ์อยู่แล้ว  ระบบกรองของเราจึงไม่ต้องทำงานหนักเหมือนเครื่องกรองน้ำทั่วๆไป  ทำให้ต้นทุนค่าการบำรุงรักษาไส้กรองของเราค่อนข้างต่ำ  และไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองตามจำนวนน้ำที่ใช้  แต่เป็นตามความเหมาะสมที่ลูกค้าจะเลือก

ระบบผลิตน้ำสะอาดที่ทำให้ชีวิตคุณมีอิสระมากขึ้น

 

เมื่อคุณต้องการย้ายที่อยู่อาศัย  สิ่งแรกที่คุณจะนึกถึงคือคุณภาพของน้ำประปาในพื้นที่ หลายครั้งที่น้ำประปาของคุณมาพร้อมกับตะกอนสีเหลืองที่คุณไม่มีความมั่นใจในการกรองดื่ม  เครื่องกรองน้ำของคุณก็ทำงานไม่ไหวเช่นกัน

Air Moisture Extraction System®   คือการหันหลังให้กับแหล่งน้ำที่มาจากธรรมชาติ คุณไม่ต้องกังวลกับคุณภาพน้ำอีกต่อไป คุณสามารถมีน้ำดื่มที่ดีได้อยู่ตลอดเวลา  สามารถเคลื่อนย้ายง่ายโดยไม่ต้องการติดตั้ง สามารถนำไปใช้ได้ในทุกสถานที่

WEB15-Water-GroundPollution-3600x2025.jpg
bottom of page