top of page

SAVE EARTH START UP

sdg-icon-goal-03.png
1200px-Sustainable_Development_Goal_6_ed
images.png

AIR TO WATER TECHNOLOGY

เปลี่ยนโมเลกุลอากาศให้เป็นน้ำดื่มที่ดีที่สุดในโลกเพื่อลดโลกร้อน

02-rethink-what-you-drink-bottled-water.

Air to Water

 “ประเทศไทยผลิตขวดน้ำพลาสติกเพื่อการบริโภคปีละกว่า 50,000 ล้านขวดต่อปี

กระบวนการผลิตน้ำดื่มทั้งระบบจนถึงผู้บริโภคของเราใช้พลังงานเท่ากับปริมาณน้ำมันที่ใช้วิ่งสำหรับรถยนต์ 1 ล้านคัน"                                                             

                          www.tappenning.com                                                                                                 

Overview

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่มีการให้บริการน้ำดื่มฟรีในพื้นที่สาธารณะในพื้นที่ส่วนใหญ่ ส่วนในพื้นที่ที่มีการติดตั้งเครื่องกรองก็ไม่ได้รับดูแลให้มีมาตรฐานเท่าที่ควร อีกทั้งคุณภาพของน้ำดื่มเริ่มมีร่องรอยการปนเปื้อนสารเคมีมากขึ้นเรื่อยๆ

      ด้วยเหตุนี้ คนไทยส่วนใหญ่จึงหันไปบริโภคน้ำดื่มบรรจุขวดแทน ด้วยความเชื่อที่ว่า น้ำที่ผ่านกระบวนการอุตสาหกรรมจะมีความสะอาดมากกว่า คุณภาพดีกว่า เป็นความเชื่อที่ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมน้ำดื่มบรรจุขวดที่มีมูลค่ากว่าหลายแสนล้านบาทต่อปี และเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สร้างมลพิษมากที่สุด

factory.jpg

Know the Facts

เมื่อน้ำดื่มบรรจุขวดคือ

การนำน้ำมาผ่านการบำบัด

น้ำดื่มบรรจุขวดคือน้ำประปา ที่มีแหล่งน้ำจากคู คลอง หนอง บึง เดินทางผ่านพื้นที่เกษตรที่เต็มไปด้วยยาฆ่าแมลง สารเคมีจากน้ำเสียโรงงาน แหล่งโรคระบาดต่างๆก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำประปาเพื่อมาเป็นน้ำดื่ม ซึ่งถึงแม้ว่าจะได้รับการรับรองความสะอาดได้มาตรฐานจากภาครัฐ แต่ก็ยังคงพาสารตกค้างต่างๆมาสะสมในร่างกาย คลอรีนจำนวนมหาศาลถูกนำมาใช้ในการผลิตน้ำดื่ม สารตกค้างเหล่านี้ถูกพบว่าเป็นต้นเหตุของการเกิดปัญหาสุขภาพและโรคภัยต่างๆในศตวรรษนี้

 

น่าน มีผู้ป่วยโรคมะเร็ง

สูงที่สุดในประเทศไทย 

แม่น้ำน่านที่เป็นหนึ่งในต้นน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยา ปริมาณสารพิษที่เกิดจากการเกษตรบนภูเขาสูง ยาฆ่าแมลงจำนวนมากมายมหาศาลที่ถูกนำมาใช้กับแปลงเกษตร 1.3 ล้านไร่ กำลังถูกน้ำฝนชะล้างให้ไหลลงสู่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ตั้งของโรงผลิตน้ำประปา และบริษัทน้ำดื่มบรรจุขวดของไทยเป็นจำนวนมาก ประชาชนในจังหวัดน่านเริ่มมีการทยอยเข้ามารักษาโรคมะเร็งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ มีการตรวจพบสารพิษในผัก ปลา และน้ำดื่มยี่ห้อต่างๆถึง 8 ยี่ห้อ ซึ่งกระบวนการผลิตคือการนำน้ำประปาในพื้นที่มากรองเพิ่ม แต่ไม่สามารถสกัดสารเคมีทั้งหลายออกจากน้ำได้หมด

 

ที่มา : สถานีโทรทัศน์ Thaipbs 

เมื่อน้ำประปาปนเปื้อนสารพิษ

น้ำดื่มบรรจุขวดจะพาอะไรมาให้คุณบ้าง

งานวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร เปิดเผยผลการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเกินมาตรฐานปนเปื้อนในน้ำประปา น้ำดื่มบรรจุขวด และสะสมในเนื้อปลาที่เก็บตัวอย่างจากแม่น้ำน่าน


ไกลโฟเสท เป็นสารเคมีกำจัดวัชพืชที่สถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติขององค์การอนามัยโลกจำแนกให้เป็นสารน่าจะก่อมะเร็ง 

คลอไพรีฟอส เป็นสารเคมีฆ่าแมลงที่ส่งผลยับยั้งการเจริญเติบโตของสมองส่งผลให้เด็กไม่สามารถพัฒนาได้ตามปกติและพัฒนาการช้า หลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งจีนห้ามใช้ในพืชอาหาร 

 

ที่มา : เครือข่ายเตือนภัยสารเคมี 

01_skywell_woman_drops.jpg

Innovative Solutions

น้ำหยดแรกเกิดจากอากาศ ในชั้นบรรยากาศของโลกมีโมเลกุลน้ำล่องลอยอยู่มากกว่าล้าน ล้าน แกลลอน เปลี่ยนสภาพจากอากาศเป็นน้ำ และจากน้ำเป็นอากาศอยู่ตลอดเวลา น้ำจากอากาศมีความบริสุทธิ์และปลอดสารพิษทั้งปวงเนื่องจากไม่เคยต้องสัมผัสพื้นดิน ผลิตได้ทุกที่ซึ่งต้นทุนคือพลังงานเท่านั้น

เราเชื่อว่าน้ำจากอากาศเป็นความหวังของมนุษยชาติในด้านการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่กันดาร ความแห้งแล้งเนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงที่ทำให้การเกิดฝนเป็นไปได้อย่างยากเย็นขึ้น หรือแม้แต่การสร้างน้ำดื่มคุณภาพสูง ไม่ปนเปื้อนสารพิษ และสามารถผลิตได้ในตัวเองในทุกพื้นที่เพื่อประชาชน เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของการเคารพในศักดิ์ศรีมนุษย์ 

 

EcoloTech พัฒนาเทคโนโลยีผลิตน้ำจากอากาศร่วมกับพันธมิตรจากนานาประเทศ ทั้ง ฝรั่งเศส เกาหลี และสหรัฐอเมริกา เพื่อช่วยกันหาทางออกของการขาดแคลนน้ำที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในอนาคต   

maxresdefault (2).jpg

From solution to Business

การแก้ปัญหาเรื่องน้ำดื่มเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติ การจะสร้างความร่วมมือจากภาคประชาชน นอกจากการรณรงค์แล้วยังต้องช่วยจัดหาอุปกรณ์ให้การเปลี่ยนแปลงนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ด้วย EcoloTech ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้และได้สร้างแนวทางแก้ไขในหลายรูปแบบโดยสร้างเครื่องผลิตน้ำจากอากาศเพื่อตอบสนองความต้องการแบบต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงนี้ โครงการต่างๆจะยึดวิถีชีวิตและความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก และออกแบบระบบน้ำที่ทุกคนสามารถเข้าถึงน้ำดื่มคุณภาพออร์แกนิคนี้ได้อย่างง่ายดาย

EcoloTech มุ่งหวังจะสร้างสินค้าที่มีคุณภาพที่เกิดจากความคิดเราในการช่วยให้ผู้คนในประเทศอื่นๆทั่วโลกสามารถลดการสร้างขยะจากการบริโภคน้ำดื่มทดแทนด้วยน้ำที่มีคุณภาพดีกว่าที่ต้นทุนต่ำและดีต่อสิ่งแวดล้อม โดยตั้งเป้าจะเป็นบริษัทของประเทศไทยที่จะสร้าง Global Brand ตัวอย่างในด้าน Sustainability

 

1. SKYDEW

สร้างระบบ Public Water Station ที่ผลิตน้ำดื่มคุณภาพสูง

คุณภาพเท่ากันทุกที่และไม่ต้องใช้น้ำ

เทคโนโลยี Skydew เป็นโครงการแนวคิดต้นแบบของเราที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าประกวด UNIDO Clean Tech 2017 จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นเทคโนโลยีสร้างระบบผลิตน้ำดื่มที่ใช้พลังงานต่ำ ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและมีต้นทุนเพียงค่าพลังงานเท่านั้น  เชื่อมต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานคลื่นทะเลได้

Skydew จะเป็นเครื่องจำหน่ายน้ำและเครื่องดื่มต่างๆโดยใช้น้ำจากอากาศเป็นวัตถุดิบและจะสามารถตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยในเมือง นักเรียน นักศึกษาผู้รักสิ่งแดล้อมและต้องการไปสู่ทางเลือกที่ดีกว่า

 

Skydew อยู่ในช่วงพัฒนาในต่างประเทศและกำลังเปิดระดมทุนจากนักลงทุนผู้สนใจในต่างประเทศ

13043411_1051657394877765_87848080465006
28537152_10210718058902028_69623413_n.jp

2. Air Molecular

Water Generator

เครื่องผลิตน้ำจากอากาศสำหรับใช้ในครัวเรือน

สร้างจากแรงบันดาลใจของเราที่ต้องการให้ทุกครอบครัวสามารถผลิตน้ำดื่มได้ด้วยตัวเองและได้น้ำดื่มคุณภาพสูงในทุกพื้นที่ โดยไม่ต้องคอยรบกับน้ำจากผิวดินที่ปนเปื้อน ในราคาที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่าย

 

โครงการ AMWG เป็นการ revert engineering ที่บริษัทได้ร่วมพัฒนากับ Air Water Korea บริษัทในรัฐบาลของประเทศเกาหลี และได้รับทุนจากกองทุนคูปองนวัตกรรม จากสถาบันนวัตกรรมแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ปี 2017 รวมทั้งได้รับการสนับสนุนด้านการออกแบบรูปลักษณ์ภายนอกจากบริษัท Jacob&Jansen ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกในด้านดีไซน์ผู้ออกแบบแบรนด์ชั้นนำอย่าง Volvo หรือ Bang & Olufsen

 

AMWG จะเข้าสู่กระบวนการผลิตภายในปี 2019 และจะมีการเปิดตัวไปทั่วโลกในปลายปี และได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมแห่งชาติ 

 

3. SKYGIVER

เครื่องผลิตน้ำจากอากาศสำหรับพื้นที่ชนบทและห่างไกลแหล่งน้ำ

ผู้คนในชนบทและในพื้นที่ทุรกันดานหลายล้านคนทั่วโลกต้องทนทุกข์ทรมานกับน้ำดื่มที่ปนเปื้อนและบ่อนทำลายสุขภาพ เด็กๆหลายคนเสียเวลาไปกับการหาน้ำดื่มแทนที่จะได้ไปใช้ชีวิตตามประสาเด็ก การหาน้ำดื่มสะอาดกลายมาเป็นปัญหาใหญ่ของศตวรรษนี้ที่การแก้ไขยังไม่มีประสิทธิภาพพอ

 

Skygiver เป็นโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมของ EcoloTech โดยนำกำไรที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งของบริษัทมาสร้างเทคโนโลยีน้ำดื่มที่ทุกคนเข้าถึงได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่แลกกับชั่วโมงการทำงานตอบแทนสังคม Skygiver เป็นเทคโนโลยี low cost ที่เราตั้งใจเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก ช่วยชีวิตผู้คนหลายล้านคน และลดมลภาวะให้แก่โลก

temp-sunspring.jpg
Garbage_L.jpg

Why are we more sustainable?

Sustainability

 

 

เครื่องผลิตน้ำของเราจะช่วยให้โลกดีขึ้นได้อย่างไรบ้าง

Floating Bubble

Floating Bubble

Describe your image.

Bubbles

Bubbles

Describe your image.

Colorful Bubbles

Colorful Bubbles

Describe your image.

318898-bigthumbnail

318898-bigthumbnail

Describe your image.

Red Roses In Water

Red Roses In Water

13886931_10154422990773966_5443104335071029122_n

13886931_10154422990773966_5443104335071029122_n

Describe your image.

IMG_20160817_095022

IMG_20160817_095022

Describe your image.

b76d3448faf50ce2ed98c8c59247ae2c

b76d3448faf50ce2ed98c8c59247ae2c

forest-future-city HD

forest-future-city HD

_MG_1777

_MG_1777

Describe your image.

มีสินค้ามากมายที่อยากให้คนเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์สีเขียว แต่ผลิตภัณฑ์ของเราเกิดจากคนคิดที่มีเลือดสีเขียวและพยายามจะสร้างนวัตกรรมที่แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ตัวต้นเหตุอย่างจริงๆจังๆ นั่นคือ    มนุษย์  

 

มนุษย์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมากมายเพื่อสร้างความสะดวกสบายให้แก่ตัวเอง ขณะเดียวกันก็สร้างความปั่นป่วนให้กับระบบของธรรมชาติด้วย การจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์จึงจะต้องนำเสนอสิ่งที่ดีกว่า คุ้มกว่า และสร้างการตอบรับในทันที  การสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อลดการเบียนเบียนทรัพยากรธรรมชาติ ตัดขั้นตอนการทำงานเพื่อใช้พลังงานให้น้อยลง สร้างความยั่งยืนโดยยังคงความสะดวกสบาย และเมื่อมันทำงานดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของความยั่งยืน

 

เครื่องผลิตน้ำจากอากาศช่วยลดการบริโภคน้ำจากขวดน้ำพลาสติกได้อย่างไร

จากการศึกษาโครงสร้างตลาดการบริโภคน้ำในประเทศไทย  ประชากรในประเทศไทยมีการบริโภคน้ำเป็นหลักจาก 2 แหล่งที่มาคือ

1. น้ำจากเครื่องกรองน้ำ

2. ซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดจากร้านค้าหรือส่งมาตามบ้าน

 

แต่เมื่อศึกษาลงไปในเชิงลึกแล้ว เราพบข้อมูลว่าน้ำบรรจุขวดพลาสติกมีอัตราการขยายตัวสูงมากจากมูลค่าตลาด 30,000 ล้านบาทขึ้นเป็น 50,000 ล้านบาทภายในระยะเวลาไม่กี่ปี พร้อมกับมูลค่าที่ลดลงของตลาดเครื่องกรองน้ำ นั่นเป็นสัญญาณบ่งชี้วัดว่า ผลงานการตลาดของบริษัทผู้ผลิตน้ำบรรจุขวดขายกำลังประสบความสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆ และหมายถึงจำนวนปริมาณขยะขวดพลาสติกก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นกัน ขณะที่เครื่องกรองน้ำกลับไม่ได้รับความนิยมมากเท่าที่ควร เนื่องจากการกรองน้ำยังต้องอิงกับแหล่งน้ำที่มาจากธรรมชาติที่มีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆ เครื่องกรองน้ำต้นทุนต่ำทั่วไปจึงไม่สามารถรับมือกับน้ำที่ปนเปื้อนได้ น้ำที่ได้จากการกรองในบางพื้นที่มีกลิ่นฉุนและไม่น่าดื่ม ทำให้ตลาดเครื่องกรองน้ำถูกจำกัดอยู่ในพื้นที่เขตใกล้เมืองเท่านั้น

 

เครื่องผลิตน้ำจากอากาศ 1 เครื่อง สามารถทดแทนการผลิตขวดน้ำพลาสติกและพลังงานที่ต้องใช้ในการขนส่งน้ำถึง 164,000 ขวด ขณะเดียวกันก็ยังให้น้ำที่มีคุณภาพสูงกว่าเครื่องกรองน้ำใดๆในโลก เป็นการแลกที่คุ้มค่ามาก เป็นนวัตกรรมที่จะสามารถช่วยลดปริมาณการใช้ขวดน้ำพลาสติกลงได้ เมื่อประชาชนมั่นใจในคุณภาพน้ำที่สะอาดและสามารถผลิตได้เองในทุกพื้นที่โดยไม่ต้องมีระบบประปา ขนส่ง ที่ยุ่งยาก กระทำควบคู่ไปกับการให้การศึกษาและสนับสนุนโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมของบริษัท

STATUS 2021

 

 

Air Molecular Water Generator  เครื่องผลิตน้ำจากโมเลกุลอากาศเครื่องต้นแบบเครื่องแรกได้เสร็จสมบูรณ์แล้วและพร้อมเข้าจำหน่ายในตลาด  บริษัทกำลังดำเนินการพัฒนารุ่นอื่นๆต่อไปโดยมีความร่วมมือกับพันธมิตรหลายฝ่ายในประเทศแถบยุโรปและเอเชีย โครงการจะเปิดระดมทุนจากนักลงทุนในต้นปี 2022 

EcoloTech ได้เริ่มทำการพัฒนาเครื่อง Skygiver : เครื่องผลิตน้ำดื่มขนาดใหญ่สำหรับชุมชนยากจนในแหล่งกันดาลโดยมีความร่วมมือกับ 3 ประเทศคือ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และสวีเดน ในการพัฒนาเครื่องต้นแบบที่ใช้พลังงานไฟฟ้าต่ำร่วมกัน 

 

We will change the way you drink water. 

bottom of page