top of page

AIR MOISTURE EXTRACTION SYSTEM®

เราเปลี่ยนโมเลกุลอากาศให้เป็นน้ำดื่มคุณภาพสูงได้อย่างไร....

technology-img-1.png
Inside-atmospheric-water-generator.png

1   ไอน้ำที่อยู่ในอากาศถูกดึงเข้ามาภายในตัวเครื่องโดยใช้ระบบพัดลมภายในตัวเครื่องผ่านแผงกรองฝุ่นและเชื้อโรค (Electrostaticsมีความละเอียดมากกว่าที่ใช้ในแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง)   เข้าสู่สภาวะห้องเย็นเป็นขั้นแรก จากน้ำที่มีอุณหภูมิสูงเท่าอากาศ   มากระทบกับความเย็นที่จุดน้ำค้าง( Diewpoint )  ก่อให้เกิดกระบวนการควบแน่นแล้วกลั่นตัวออกมาเป็นปรากฏการณ์ฝนตกภายในห้องเย็น

 

2.  น้ำที่ได้จากการกลั่นตัวในห้องเย็นไหลผ่านตะแกรงกรองชั้นแรกจากไส้กรอง Zeolite เพื่อทำการดับ  กลิ่นต่างๆที่อาจติดกับน้ำ และกรองฝุ่นละอองออกอีกส่วน จากนั้นแสง UV ในถังน้ำส่วนนี้จะทำงานเพื่อฆ่าและทำลายเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อโรคต่างๆได้ถึง 99.99%

 

3  หลังจากการฆ่าเชื้อขั้นแรกแล้ว หัวดูดน้ำที่ติดระบบแผ่นกรอง

    จะดูดน้ำเพื่อเข้าสู่ระบบการกรองอีก 4 ตัวซึ่งไส้กรองแต่ละตัว

    จะมีหน้าที่ต่างๆกัน เช่น

 

     •     ไส้กรอง Pre-carbon filter : เพื่อกรองเชื้อโรคต่างๆ  สารโลหะหนัก สารคลอรีน ในขั้นแรก

     •     ไส้กรอง Post – carbon filter : เพื่อกรองเชื้อโรคต่างๆ  สารโลหะหนัก สารคลอรีน อีกหนึ่งครั้ง

     •     ไส้กรอง Reverse Osmosis : ไส้กรองที่มีอนุภาคเล็ก 0.00001 ไมครอน กรองขั้นตอนสุดท้าย

     •     ไส้กรองเพื่อเพิ่มแร่ธาตุและความเป็นด่างในน้ำ TCR  เพื่อปรับค่าของน้ำให้เป็นด่าง และเพิ่มแร่ธาตุที่จำเป็นให้แก่น้ำ

 

4   หลังจากผ่านระบบการกรองต่างๆแล้ว ปั๊มน้ำไฟฟ้าจะส่งน้ำขึ้นเก็บบนถังเก็บน้ำด้านบน ซึ่งจะมีหลอดไฟฆ่าเชื้อ UV ติดอยู่  เพื่อกำจัดเชื้อโรคต่างๆได้ถึง 99.99%

 

5   เมื่อมีการกดน้ำไปใช้ จะมีการฆ่าเชื้อขั้นสุดท้ายด้วยแสงUV เป็นจุดที่ 3 ในช่วงที่น้ำถูกส่งผ่านท่อไปที่ก๊อกน้ำ ก่อนผ่านไส้กรองตะกอนที่หัวก๊อกน้ำอีกครั้งก่อนปล่อยน้ำลงภาชนะที่นำมารองรับ

  

bottom of page