top of page

AIR HYDRO WATER SYSTEM
ปกป้องกองกำลังของคุณด้วยน้ำปลอดสารและเชื้อโรค

เครื่องผลิตน้ำดื่มคุณภาพสูง ที่มีรสชาติและความปลอดภัยจากเชื้อโรคต่างๆที่ดีที่สุด  สำหรับการฝึกหนักของหน่วยรบที่ต้องการน้ำในปริมาณมาก

 

มนุษย์ต้องการน้ำบริสุทธิ์อย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน น้ำดื่มสะอาดเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการจัดการความพร้อมของกองกำลังรบและทหารผู้ที่ต้องฝึกหนัก การมีน้ำดื่มที่ดีปลอดสารเคมีและสารโลหะหนักเป็นการรับประกันความปลอดภัยเพื่อสุขภาพที่ดีเยี่ยมและเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกฝน

 

ระบบน้ำดื่มจากอากาศได้ถูกออกแบบมามีความปลอดภัยสูงคิดค้นโดยกองทัพสหรัฐอเมริกา เพื่อป้องกันระบบน้ำดื่มของกองทัพให้ปลอดจากการโจมตีวางสารพิษจากกลุ่มผู้ก่อการร้าย  โดยมี ระบบแท้งค์น้ำสำรองที่ปิดอย่างแน่นหนาอยู่ภายใน ระบบไส้กรองอากาศและมลภาวะที่ถูกออกแบบมาอย่างดีจากทีมวิศวะกรเครื่องฝอกอากาศชั้นนำระดับโลก  สามารถกรองมลภาวะทุกอย่างที่มากับอากาศก่อนนำอากาศไปสู่กระบวนการผลิตน้ำ อีกทั้งน้ำที่ได้จะถูกนำมาฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV 3 จุด  เพื่อให้เชื้อโรคทุกชนิดในอากาศไม่สามารถหลงเหลืออยู่ในระบบน้ำดื่มได้

 

ระบบการผลิตน้ำจากอากาศเหมาะสำหรับการนำไปติดตั้งในสถานที่ฝึกภาคสนามในทุกๆที่โดยไม่ต้องเป็นห่วงการภาวะขาดแคลนน้ำ ให้ความสะดวกแก่ผู้ฝึกสำหรับโปรแกรมการฝึกฝนหนัก และให้ความสะดวกสบายในด้านการบริหารจัดการน้ำ

NAVY WATER SYSTEM
เพื่อความอิสระในการปฏิบัติการทางทะเล

เครื่องผลิตน้ำสะอาดพร้อมดื่มบนเรือรบ

 

น้ำดื่มสะอาดเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการจัดการความพร้อมของกองทัพ ในพื้นที่ลาดตระเวน  ในแหล่งทุรกันดารและพื้นที่ภายในทะเลต่างๆ  การมีระบบน้ำดื่มที่สามารถผลิตได้ด้วยตัวเองอย่างตลอดเวลา  เป็นการรับประกันความปลอดภัยในชีวิตและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

 

ระบบน้ำดื่มจากอากาศสามารถผลิตได้ตลอดเวลาจากความชื้นในอากาศในท้องทะเล  เป็นน้ำจืดบริสุทธิ์ที่สามารถนำมาใช้ในการอุปโภคบริโภคได้เลยโดยมิต้องกรองเพื่อแยกความเค็ม

 

ระบบการผลิตน้ำจากอากาศเหมาะสำหรับการนำไปติดตั้งบนเรือรบของกองทัพที่ต้องออกลาดตระเวนในทะเลเป็นเวลานานโดยไม่ต้องหยุดพักเพื่อหาน้ำจืด ระบบการผลิตน้ำจากอากาศเป็นระบบที่มีต้นทุนต่ำกว่าการนำน้ำทะเลมากรองในด้านต้นทุนพลังงานและในด้านการดูแลรักษา

 

เครื่องผลิตน้ำจากอากาศสามารถถูกนำไปช่วยบรรเทาภัยของประชาชนในที่ต่างๆเพื่อให้บริการน้ำดื่มบริสุทธิ์โดยสามารถผลิตน้ำในพื้นที่นั้นๆได้เลย  มีอายุการใช้งาน 15- 20 ปีโดยไม่มีความยุ่งยากดูแลรักษา

MOBILE WATER STATION
ระบบน้ำสะอาดทันทีในทุกพื้นและลดขั้นตอนการขนส่ง

ลดต้นทุนของหน่วยงาน

 

การสั่งซื้อน้ำบรรจุถังบริโภคเป็นการมีต้นทุนสูงในระยะยาว โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีเจ้าหน้าที่ประจำการอยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งทางกองทัพยังต้องหาที่เก็บดูแลขวดน้ำซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองเนื้อที่ที่เป็นต้นทุนของน้ำ  การมีเครื่อง Air Water ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ต้องเสียเวลาดูแลเปลี่ยนถังเมื่อน้ำหมด ระบบน้ำจากอากาศคือระบบที่จะมาเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการทรัพยากรน้ำของกองทัพให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความปลอดภัยมากกว่าและลดต้นทุนค่าน้ำดื่มเหลือแต่เพียงต้นทุนพลังงาน

  

ด้านความสะดวก

 

การมีเครื่องผลิตน้ำจากอากาศไว้ใช้ในกองทัพ  หมายถึงการปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดารสามารถทำได้ง่ายและนานขึ้น เนื่องจากปัจจัยน้ำดื่มที่เป็นหัวใจหลักสามารถจัดการให้พร้อมใช้ได้เลยในพื้นที่ กองทัพไม่ต้องจัดหน่วยงานดูแลด้านการขนส่งของน้ำดื่ม ทำให้ประหยัดต้นทุนทางด้านกองกำลัง เวลา  และทรัพยากรพลังงานได้เป็นอย่างมาก

  

bottom of page