top of page
175717638_901625063963113_23443626090258

Anyone can be The Avengers

ในปี พศ. 2564 เกิดโครงการ Pass The Love Forward III เป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากโครงการ Pass The Love Forward I ทางทีมได้รับการติดต่อจากโรงเรียนบ้านแม่จ๊าง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อขอความช่วยเหลือในเรื่องระบบน้ำ ทางทีมงานจึงพากันขึ้นไปสำรวจหน้างานและพบว่าการแก้ไขปัญหามีความยากลำบากและท้าทายมากกว่าโครงการในปีก่อนหน้ามาก เนื่องจากถนนเข้าสู่หมู่บ้านเป็นถนนดินโคลนระยะทางกว่า 30 กิโลเมตร และหมู่บ้านไม่มีระบบไฟฟ้าและน้ำประปา เด็กนักเรียนจำนวน 80 คนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงประถม 6 ในชุมชนอยู่ได้ด้วยการใช้น้ำจากตาน้ำในป่า ถนนถูกตัดขาดในฤดูฝน จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างมาก 

 

โครงการ Pass The Love Forward III  จึงตัดสินใจสร้างการระดมทุนเพื่อมาพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดให้กับเด็กๆโรงเรียนบ้านแม่จ๊าง โดยเป็นโครงการผลิตสินค้าแฟชั่นที่ได้รับความช่วยเหลือจาก คุณกาญจนา ชัยวัฒนไชย product designer นักออกแบบผลิตภัณฑ์มืออาชีพ และครูปาน  สมนึก  คลังนอกศิลปิน Pop Artist อันดับต้นๆของประเทศร่วมออกแบบลวดลายความสวยงาม เพื่อให้ได้สินค้าที่มีความสวยงามและใช้งานได้ดี เป็นที่ต้องตาต้องใจทั้งคนที่อยากทำบุณและคนที่สนใจเพียงความสวยงามน่าใช้ของสินค้า โดยจะมียอดการผลิตสำหรับโครงการนี้เพียง 1000 ชิ้นเท่านั้นมีราคาขายอยู่ที่ 999 บาทเพื่อเป็นเกียรติกับในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงเป็นบุคคลต้นแบบแห่งการพัฒนาแหล่งน้ำ โดยโครงการนี้ EcoloTech จะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการโครงการทั้งหมดโดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายจากทุนที่ได้ระดมมา

 

โครงการ Pass The Love Forward III  เป็นแนวคิดการบริจาครูปแบบใหม่ที่เน้นการร่วมมือกันระหว่างศาสตร์องค์ความรู้แขนงต่างๆมาร่วมกันสร้างประโยชน์ให้กับผู้ยากไร้ทางสังคมและต่อยอดไปถึงการให้โอกาสใหม่ๆให้เด็กๆในชุมชนจะสามารถยืนได้ด้วยตัวเอง โดยมีคอนเซปของความร่วมมือจากผู้คนธรรมดาในเมืองที่อยากช่วยเหลือผู้อื่นภายใต้สโลแกที่ว่า  “ใครๆก็เป็น The Avengers ได้”

ใครๆก็เป็น SUPER HERO ได้

สินค้าใหม่ที่ไฉไลกว่าเดิม

178454209_471156344125092_35230114519287
178753050_147556373916961_80321595771536
176769530_1204476059981527_3507302324951
177587057_493245435446639_66107755109151
177203998_203416844689046_21649247149421
178084517_151319673522749_67738373357877
178701519_205200274740921_74718240857560

ทีมนักออกแบบมืออาชีพจาก New York

ออกแบบสินค้าที่ดีที่สุด  ที่ผู้คนจะชื่นชอบ และร่วมทำบุญอย่างสวยงาม

เป้าหมาย ความคิด และวิธีการทำงานของ EcoloTech เป็นที่สนใจของสื่อต่างๆในประเทศมากมาย เรายังคงเดินหน้า มุ่งมั่น สร้างแรงบันดาลใจที่จะปลุกให้คนทั้งโลกลุกขึ้นมาร่วมแก้ปัญหากับเรา 

เชิญศิลปินชื่อดัง  มาร่วมออกแบบจิตวิญญาณของสินค้า

เป้าหมาย ความคิด และวิธีการทำงานของ EcoloTech เป็นที่สนใจของสื่อต่างๆในประเทศมากมาย เรายังคงเดินหน้า มุ่งมั่น สร้างแรงบันดาลใจที่จะปลุกให้คนทั้งโลกลุกขึ้นมาร่วมแก้ปัญหากับเรา 

จำหน่ายสินค้าในจำนวนที่จำกัด เพื่อให้เป็นงานสะสมศิลปะ

การแก้ปัญหาให้กับโลก เป็นความท้าทายใหม่ที่บริษัทธุรกิจส่วนใหญ่ยังไม่มีความเข้าใจที่ชัดเจน EcoloTech จึงต้องแสดงบทบาทการผู้นำในด้านการเปลี่ยนแปลงในการนำทางพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆสู่เส้นทางสายใหม่ ที่จะนำมาสู่ความมั่งคั่งที่ยั่งยืนกว่า ผ่านการจัดกิจกรรมมากมาย

รับฟังปัญหาจากผู้นำชุมชน  ประเมินความเร่งด่วยนในการให้ความช่วยเหลือ

เEcoloTech เริ่มต้นจากการรับฟังความเดือดร้อนของชุมชนในพื้นที่  ประเมินความเร่งด่วนของสถานการณ์ และร่วมกันตัดสินความจำเป็นของโครงการ 

สำรวจแหล่งน้ำ  โครงสร้างของระบบเก็บกักน้ำ และศึกษาวิธีการใช้น้ำ

แหล่งน้ำธรรมชาติเป็นหัวใจของการออกแบบโครงการ  ในบางพื้นที่แหล่งน้ำในธรรมชาติมีจำนวนน้อย จึงต้องวางแผนออกแบบการจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ตรวจสอบคุณภาพของแหล่งน้ำด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

มีแหล่งน้ำหลายที่ในธรรมชาติที่ปนเปื้อนจากการทำไร่เกษตรที่ใช้สารเคมีเป็นจำนวนมาก การเข้าใจคุณภาพของแหล่งน้ำนั้นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่พร้อม EcoloTech นำนักวิทยาศาสตร์สุขศึกษาลงเก็บข้อมูลคุณภาพน้ำ เพื่ออกแบบระบบน้ำดื่มที่ดีที่สุด

ขั้นตอนการระดมทุน

87331981_116385283283761_486778162106911
148336485_754630052100822_46544625806429
90876763_137930791129210_525881439738763

ออกแบบสินค้าที่ดีที่สุด  ที่ผู้คนจะชื่นชอบ และร่วมทำบุญอย่างสวยงาม

วิธีคิดของ EcoloTech คือ  การทำบุญควรจะเป็นความสุขใจของผู้ให้ และเป็นความทรงจำที่งดงาม เราจึงวางแผนออกแบบสินค้าที่สวยที่สุด  ที่ผู้คนเมื่อเห็นจะอยากได้สินค้าของเรา เพราะสินค้าที่สวย  ราคาดี ผู้คนชื่นชอบจะทำให้เราสามารถมีทุนไปทำงานได้เร็วและไม่สิ้นเปลืองเวลา 

เพราะผู้คนต้องดื่มน้ำที่ไม่สะอาดทุกวันกำลังรอเราอยู่

เชิญศิลปินชื่อดัง  มาร่วมออกแบบจิตวิญญาณของสินค้า

จิตวิญญาณของสินค้าของเราจะถูกออกแบบโดยศิลปินผู้เข้าใจความลำบากของประชาชนอย่างลึกซึ้ง และสามารถสื่อมันออกมาผ่านลวดลายของสินค้า แต่มแต้มสีสันให้มีชีวิตชีวา เพื่อให้ผู้ที่ได้เป็นเจ้าของมันยังคงระลึกอยู่เสมอว่า เค้าก็เป็น hero ที่ทรงพลังคนหนึ่งของเรา

จำหน่ายสินค้าในจำนวนที่จำกัด เพื่อให้เป็นงานสะสมศิลปะ

ความตั้งใจของเราคือการหาเพื่อให้ได้เงินทุนเพียงพอไปทำงานโครงการเท่านั้น โดยไม่ได้หวังผลกำไรจากการขายสินค้า เราจึงผลิตสินค้าออกมาในจำนวนจำกัดโดยคาดหวังให้เป็นการสะสมงานศิลปะของศิลปินที่เราเชิญมาร่วมงาน ซึ่งเราต้องการสื่อให้ผ้คนทราบว่าศิลปะก็สามารถแ้ปัญหาให้สังคมได้

ขั้นตอนการก่อสร้าง

120453515_4310601562288965_2676167507790
166785172_433697271255530_12270385757585
166256444_766762957306187_63831501811879
166330636_824259101777491_15346105247794
166386091_732529480776306_11047409407150
166678601_181446953645455_47707230546007
166242028_1063032807525959_5399905394890
147758133_222671419543425_35570474694092
147917834_400803314555043_26101187043908

น้ำฝนจากฟ้า  คือน้ำดื่มที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดของโลก

จากการสำรวจทางวิทยาศาสตร์ของ EcoloTech น้ำฝนที่ตกบนดอยมีคุณภาพเป็นน้ำที่ดีที่สุด  ทั้งการปนเปื้อนน้อย  ปลอดสารพิษ และที่สำคัญคือมีปริมาณมากเพียงพอต่อการดื่มและอุปโภคในช่วงที่ขาดฝน

 

โครงการจึงตัดสินใจพัฒนาระบบรองรับน้ำฝนให้สามารถเก็บน้ำฝนได้อย่างมากที่สุด ออกแบบระบบลำเรียงน้ำโดยใช้ต้นทุนและทรัพยากรที่น้อยที่สุดแต่ให้ได้ประสิทธิภาพสูงที่สุด เราออกแบบระบบเก็บน้ำฝนให้พอเพียงกับความต้องการของเด็กตลอดช่วงปีการศึกษา 

 

ในด้านระบบความสะอาด  เราสร้างระบบกรองธรรมชาติที่ออกแบบโดยคุณโจน  จันได ที่มีต้นทุนที่ไม่แพงและใช้วัสดุธรรมชาติที่ไม่สร้างขยะ  และท้ายสุดน้ำที่กรองธรรมชาติแล้วจะถูกนำมากรองด้วยไส้กรองคุณภาพดีอีกครั้งหนึ่ง  เพื่อความมั่นใจของเราและเพื่อสุขภาพของเด็กๆ 

ระบบของเราได้ทำการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ว่ามีคุณภาพยอดเยี่ยมกว่าน้ำดื่มบรรจุขวดในเมืองที่ผู้คนซื้อดื่ม

ควบคุมดูแลคุณภาพน้ำดื่มด้วยระบบ IoT

เรายังคงเดินหน้าดูแลน้ำดื่มสะอาดให้กับประชาชนอย่างไม่ย่อท้อ

green-investments.jpg

ข้อมูลสำหรับนักลงทุนและผู้สนใจบริษัทนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

ปัญหาของโลกที่ยังไม่มีใครแก้เป็นธุรกิจที่ยั่งยืน EcoloTech สรรสร้างนวัตกรรมที่สามารถจะมาแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ ในรูปแบบของการสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ ที่สร้างความมั่งคั่ง เติบโตได้เร็วในตลาดโลก และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยในการลงทุนของหุ้นส่วนของเราเป็นอันดับแรก

44584978_2041865825835122_76381765307654

สินค้าของบริษัท เครื่องผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์จากมวลอากาศนำเข้าจากต่างประเทศ 

EcoloTech นำเข้าและจำหน่ายเครื่องผลิตน้ำจากอากาศ Atlantis H2O จากประเทศอเมริกาและ Good Water จากประเทศออสเตรีย โดยมีจุดมุงหมายให้ผู้คนสามารถเข้าถึงน้ำดื่มคุณภาพปลอดสารเคมีโดยไม่ต้องซื้อน้ำขวดพลาสติก เป็นน้ำดื่มที่มีคุณภาพออร์แกนิค รสชาดชื่นใจดุจน้ำฝนหยดแรกจากฟ้า สามารถดื่มได้ทั้งครอบครัว ผลิตได้ 30 ลิตรต่อวัน

IMG_20160817_095022.jpg

ผลกำไรของเรา สามารถสร้างโลกที่ยั่งยืนและปลอดภัยสำหรับทุกคนได้อย่างไร

EcoloTech ใช้กำไรส่วนหนึ่งเพื่อสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนให้กับผู้คนที่เข้าไม่ถึงโอกาสที่จะมีชีวิตที่ดี เราผลิตโครงการเพื่อสังคมต้นแบบให้ผู้คนอื่นๆได้เรียนรู้

608338110.jpg

น้ำจากอากาศ ในการเป็นนวัตกรรมเพื่อสังคมในต่างประเทศ

น้ำจากอากาศไม่ใช่ความฝัน หลายๆประเทศกำลังเร่งพัฒนาระบบน้ำจากอากาศเพื่อให้สามารถนำมาใช้ได้อย่างแพร่หลายขึ้น

142621558_109422961036151_71579302667703

รู้จักเราในเรื่องต่างๆ

เข้าร่วมการเปลี่ยนแปลงกับเรา

FB_IMG_1561738563812.jpg
151001250_455765425455862_90048294518606

 เพราะการร่วมมือร่วมใจกันเป็นหัวใจสำคัญในการไปให้ถึงจุดมุ่งหมายของบริษัท EcoloTech จึงมีนโยบายเปิดกว้างรับฟังข้อเสนอของทุกกลุ่ม ที่มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม สามารถส่งความคิดเห็นและนำเสนอโครงการมาได้ที่  CEO ของเราที่

E-mail: pakpoum@ecolotech.co.th

โทร 087 536 4146

sdg-logo-wide.png
bottom of page